Foto: Radio Slovenija
Foto: Radio Slovenija

Urad vlade za komuniciranje (Ukom) navaja, da je pri pogodbi, katere vrednost je ocenjena na 2,028 milijona evrov, upošteval stroške, ki mu jih je za izvajanje posameznih storitev javne službe posredoval direktor Slovenske tiskovne agencije (STA) Bojan Veselinovič. Pričakuje, da se bo pogodba, ki po njihovih navedbah zagotavlja "urejeno in transparentno financiranje STA-ja" ter hkrati "onemogoča zlorabe in izigravanje zakonskih določil", nemudoma podpisala.

Urad nadalje navaja, da je direktorja STA-ja med pogajanji opomnil na očitna neskladja pri izračunu stroškov, ki jih je poslal. Tako je Veselinovič po njihovih besedah prvotno ocenil, da je strošek, ki nastane pri izdelavi in objavi celotne novice, enak strošku, ki nastane pri izdelavi in objavi povzetka novice.

"Če jo bo podpisal, odlično. S tem se bodo stvari uredile, uredila se bo ta transparentnost in sprostilo se bo seveda financiranje," je o poslani pogodbi in njenem podpisu dejal direktor Ukoma Uroš Urbanija. Foto: Televizija Slovenija (zajem zaslona)

Ukom je zapisal, da med pogajanji ni mogel sprejeti Veselinovičevega stališča, da bi se kršil zakon o STA-ju, kjer je jasno navedeno, da so vsebine v okviru javne službe brezplačno dostopne vsem pod enakimi pogoji. Veselinovičeva želja je namreč bila, da bi "te vsebine še enkrat prodajal na medijskem trgu, s čimer pa bi seveda omogočil različno dostopnost do vsebin tistim, ki zanje plačujejo, in tistim, ki zanje ne plačujejo", so navedli.

Ukom pozdravlja, da je STA na spletni strani uvedel rubriko javni servis. Hkrati pa kot nesprejemljivo ocenjuje, da pod vsako objavljeno novico v okviru javne službe sporoča, da se pred sklenitvijo tržne pogodbe ne sme uporabljati. Vsebin v okviru javne službe namreč ni mogoče tržiti, saj tega zakon ne dovoljuje. Izjema je trženje arhivskega gradiva, kar je po zakonu dovoljeno, posledično pa urejeno tudi v pogodbi, še menijo.

Na STA-ju prepričani, da bi bil podpis take pogodbe škodljiv

Direktor STA-ja Veselinovič pa ugotavlja, da tokratna poteza Ukoma, ki ni "niti odgovoril na pisne predloge STA-ja na osnutek pogodbe, pač pa nam jo je popoldne poslal v ultimativni podpis, ne da bi upošteval eno samo ključno pripombo, kaže na končni cilj sklepne bitke za podreditev STA-ja". "Kaže tudi na to, kako si predstavlja t. i. usklajevanja nekdo, ki ne izpolnjuje zakonskih zavez z medijsko hišo, ki je na robu propada," je dodal.

"Storili bomo vse, da bi do podpisa pogodbe prišlo. Ne moremo pa sprejeti blago izsiljevalskih predlogov," je dejal direktor STA-ja Bojan Veselinovič. Foto: Televizija Slovenija (zajem zaslona)

Ukom po njegovih besedah "v izsiljevalski drži tako zamolči, da je priznane stroške za javno službo v poslani pogodbi samovoljno dodatno znižal do te mere, da bi bil podpis pod tako različico pogodbe škodljiv". Bil bi tudi v nasprotju s pravili stroškovnega računovodstva in pravilnikom, ki ga je po zakonu o STA-ju sprejel nadzorni svet STA-ja, je poudaril.

Ker gre za predujem za prvih pet mesecev tega leta, ko je bil STA brez plačila, po njegovem opozorilu že nastali stroški ne bi bili pokriti. "Če bi privolili v diktat pogodbe, bi izgubili tržne prihodke in škodovali našim naročnikom, ki nam stojijo ob strani in nam pomagajo preživeti," je pojasnil. Za zdaj STA tudi še ni dobil uradnega potrdila Ukoma o dveh drugih pogojih za izplačilo predujma, čeprav so vsebine javne službe že ločeno prikazane na njeni spletni strani, omogočili pa so tudi dostop do želene dokumentacije.

"Potreben je torej nov krog pogovorov, ki jih je tudi Ukom obetal," je sklenil Veselinovič. Po njegovi napovedi bo STA Ukomu uradno odgovoril v sredo po posvetu s pravno in računovodsko stroko. Danes sicer mineva 201. dan, odkar STA opravlja javno službo brez vladnega plačila zanjo. Letno pogodbo z ustanoviteljem, o kateri tečejo pogovori, na STA-ju sicer čakajo že od lanskega decembra.

Ukom poslal pogodbo, STA opozarja na nesprejemljiva določila