V. d. direktorja STA-ja Igor Kadunc. Foto: BoBo
V. d. direktorja STA-ja Igor Kadunc. Foto: BoBo

Ukom namreč predlaga revizijo pravilnosti poslovanja Slovenske tiskovne agencije (STA) za izrek mnenja o skladnosti poslovanja s predpisi EU-ja. Kadunc je v odzivu zapisal, da očitno iz preteklosti ostaja kar nekaj nesporazumov, ki pa jih je treba v duhu povedanega preseči.

Predvsem pa se je treba po njegovem mnenju vzdržati morebitnih prehitrih oz. netočnih sodb.

Računsko sodišče je 15. decembra izdalo sklep o izvedbi revizije, v kateri bo izreklo mnenje o tem, ali vlada, Ukom in Slovenska tiskovna agencija (STA) zagotavljajo pogoje za učinkovito opravljanje javne službe informiranja o dogodkih v Sloveniji in po svetu. Sklep je postal pravnomočen 24. decembra.

Ukom je objavil, da sicer pozdravlja odločitev za revizijo opravljanja javne službe STA-ja. Vendar se predlog revizije po njegovi oceni "žal zdi zelo pomanjkljiv", zato predlaga revizijo pravilnosti poslovanja STA-ja za izrek mnenja o skladnosti poslovanja s predpisi, ki v EU-ju urejajo izvajanje storitev splošnega gospodarskega pomena.

Nekdanji direktor STA-ja Bojan Veselinovič. Foto: BoBo
Nekdanji direktor STA-ja Bojan Veselinovič. Foto: BoBo

V. d. direktorja STA-ja Igor Kadunc pa je zapisal, da iz dokumentacije ni razvidno, da bi prejšnji direktor STA-ja Bojan Veselinovič ali nadzorni svet agencije nasprotoval izvajanju predpisov EU-ja. "To preprosto ni res, ker ni bilo nobenega dokumenta, ki bi nakazoval na to," je poudaril.

Tudi dvom o skladnosti vladne uredbe z 10. junija je imel po njegovi oceni stvarne osnove. Ali je stališče pravnikov STA-ja, da nekatera določila niso skladna z zakonodajo, utemeljeno, pa bo razsodilo sodišče, je navedel. Upa, da nihče ne nasprotuje temu, da se odpravijo vsi dvomi. Verjame namreč, da se vsi strinjajo, da je delovanje ene najpomembnejših institucij regulirano na pravi način in ob zagotovitvi finančne ter uredniške neodvisnosti.

"Ali se je kar nekaj revizorjev, ki so od leta 2011 vsako leto revidirali zaključne račune, in tudi zadnja izredna revizija motilo oziroma niso v celoti upoštevali vseh določil pravil za sofinanciranje javne službe Evropske komisije in standardov, bomo ugotavljali, ko bo svoje povedalo Računsko sodišče," je navedel.

Pri tem je spomnil, da je njihovo delo vsako leto presojala tako izvršna kot tudi zakonodajna oblast. Poročila z revizijskimi sklepi so bila namreč redno obravnavana na komisiji DZ-ja za nadzor javnih financ in odboru DZ-ja za kulturo, kjer so vedno svoje stališče podali predstavniki ministrstev. "Če bi bilo kaj bistvenega narobe, bi Ukom zagotovo v preteklosti, ko je sklepal letne pogodbe s STA-jem, opozorila tudi služba vlade za zakonodajo," je prepričan.

Računsko sodišče. Foto: BoBo
Računsko sodišče. Foto: BoBo

Razmejevanje med javno službo in tržno dejavnostjo

Tako osnov za trditev, da STA ni na pravilen način razmejeval javne službe in tržne dejavnosti, po njegovih navedbah ni. Razmejevanje je v veliki meri stvar izbrane metodologije, je pojasnil. Pri tem je dodal, da so se že odločili, da bodo zdajšnji sistem preverili in nadgradili z izkušnjami pri razmejevanju stroškov in prihodkov pri drugih družbah, ustanovljenih s posebnim zakonom.

Pri vsem tem je po njegovih besedah bistveno, da Slovenska tiskovna agencija zagotovo ni nobenih sredstev oz. nadomestil za opravljanje javne službe porabila nenamensko. "Celo več, za njeno celovito izvajanje je namenila vedno več 100.000 evrov iz presežka pri tržni dejavnosti," je pojasnil. Po njegovi ugotovitvi se prepogosto pozablja, da je STA tako prej kot tudi v turbulentnem letu 2021 svoje delo opravil v zadovoljstvo svojih naročnikov. "Praktično ni bilo odpovedi sodelovanja," je poudaril.

"In ne samo to, res z odliko je opravil test družbene odgovornosti. Zbranih več kot 300.000 evrov donacij, ki so odločilno pomagale premostiti zastoj v financiranju, za katerega STA ni bil odgovoren, je dokaz, prek katerega ne more nihče. In obveza za dobro delo tudi vnaprej. Si res vsi želimo prispevati k temu?" je povprašal.

Direktor Ukoma Uroš Urbanija. Foto: DZ/Matija Sušnik
Direktor Ukoma Uroš Urbanija. Foto: DZ/Matija Sušnik

Sklep o reviziji

Sklep o izvedbi revizije, v kateri bo Računsko sodišče pri revidirancih – vladi, uradu vlade za komuniciranje (Ukom) in Slovenski tiskovni agenciji (STA) – preverilo, ali zagotavljajo pogoje za učinkovito opravljanje javne službe informiranja o dogodkih v Sloveniji in po svetu, je postal pravnomočen 24. decembra, potem ko nobeden od revidirancev ni podal ugovora na sicer 15. decembra izdan sklep.

Ukom v sporočilu za javnost navaja, da je prejšnji direktor STA-ja Veselinovič ob podpori nadzornega sveta nasprotoval izvajanju predpisov EU-ja oz. uredbe o opravljanju javne službe STA-ja s sprožitvijo ustavnega spora in zahtevo za zadržanje izvajanja uredbe. Ukom še meni, da STA pri ločenem računovodskem evidentiranju gospodarske javne službe, tržne dejavnosti in poslovnih izidov ter sredstev in obveznosti do virov sredstev ni upošteval pravil slovenskega računovodskega standarda. "Utemeljeno je mogoče sklepati, da STA tudi ni vodil stroškovnega računovodstva v skladu s pravili skrbnega računovodstva," so zapisali na Ukomu.

Junija je začela veljati uredba o opravljanju javne službe STA-ja, ki med drugim ureja opravljanje in financiranje javne službe, opredeljuje vrste in obseg storitev javne službe ter določa nadomestilo za opravljanje javne službe. Nekdanji direktor STA-ja Veselinovič je tedaj opozoril, da vsebina uredbe ni v skladu ne z ustavo in ne z zakonoma, ki opredeljujeta financiranje STA-ja, STA pa je sprožil tožbo s predlogom za začasno zadržanje. Potem ko je upravno sodišče julija začasno zadržalo izvajanje uredbe, je vrhovno sodišče septembra to odločitev razveljavilo. Sodni postopek glede presoje vsebine uredbe še ni končan.

Ukom dvomi o skladnosti s predpisi EU-ja

Ukom med drugim v danes objavljenem predlogu Računskemu sodišču za izvedbo revizije pravilnosti poslovanja v STA-ju navaja, da bi moral STA zagotavljati uresničevanje zakona o STA-ju (ZSTAgen) skladno s pravom EU-ja. V Ukomu tako med drugim ugotavljajo, da STA izvajanja določb 4., 6. in 20. člena ZSTAgen ni zagotovil skladno s predpisi EU-ja, prav tako ni pravilno uresničeval oziroma sploh ni izvajal tudi nekaterih drugih zakonskih členov. Ukom še opozarja na neizpolnjevanje predpisanih obveznosti STA-ja glede revidiranja smotrnosti in pravilnosti poslovanja.

Ukom tudi predlaga, da Računsko sodišče v STA-ju izvede revidiranje pravilnosti poslovanja najmanj za poslovna leta od 2018 do 2021. Pravnomočen sklep o reviziji se nanaša na obdobje od 1. januarja 2019 do 30. junija 2022.

Direktor Ukoma Uroš Urbanija je objavo Ukomovega dopisa Računskemu sodišču na Twitterju pospremil z zapisom, naj Računsko sodišče "naredi resno revizijo zlorab davkoplačevalskega denarja na STA". "To, kar so predlagali po letu in pol, ko jih je Ukom prvič pozval k reviziji, je totalni blef od revizije," je prepričan Urbanija.