Z letošnjim sporočilom
Z letošnjim sporočilom "Hvala za naš super zajtrk" pa je poudarjena zahvala vsem kmetijam, podjetjem in zadrugam za vso lokalno hrano. Foto: BoBo

Na ministrstvu za kmetijstvo skupaj z ministrstvom za javno upravo iščejo rešitve, kako tudi v obrate javne prehrane pripeljati več lokalne hrane. S tem namenom je bila spremenjena uredba s področja zelenega javnega naročanja, "kjer dvigujemo zahtevan delež shem s 15 na 20 odstotkov v javnih prehranskih obratih, pri ekoloških prehranskih izdelkih pa še vedno ohranjamo obvezen delež pri 15 odstotkih," pravi državni sekretar z ministrstva za kmetijstvo Jože Podgoršek.

V Sloveniji redno zajtrkuje dve tretjini ljudi, ta delež se dviguje od leta 2001. Ministrstvo za zdravje zdrav slog življenja spodbuja z raznoterimi aktivnostmi iz nacionalnega programa za prehrano in telesno aktivnost, ministrstvo za kulturo s podporo kulturni dediščini, katere del je prehrana, ministrstvo za izobraževanje pa z izvedbo tradicionalnega slovenskega zajtrka in izobraževanjem o teh vsebinah.

"Otroci veliko tega znanja pridobijo in ga mnogokrat tudi širijo v svoje družine, kjer je marsikdaj pri odraslih manjša ozaveščenost kot pri otrocih," pravi državna sekretarka z ministrstva za izobraževanje Martina Vuk.

Na ministrstvu za okolje pa pozivajo k čim manjšim zavržkom hrane in k zmanjševanju embalaže. Boštjan Noč, predsednik čebelarske zveze in pobudnik tradicionalnega zajtrka pa predlaga njegovo nadgradnjo v smeri tovrstnih sezonskih ali tedenskih promocijskih akcij.

Otroci zaznamovali dan slovenske hrane
Dan za tradicionalni slovenski zajtrk