Foto: BoBo
Foto: BoBo

V soboto je minil 100. dan, odkar Slovenska tiskovna agencija (STA) ni dobila niti evra za opravljeno javno službo v letošnjem letu, je zapisal njen direktor Bojan Veselinovič.

Vlada kot razlog, zakaj se je odločila za zaustavitev financiranja javne službe STA-ja, navaja, da agencija še vedno ni dostavila dokumentacije, na podlagi katere bi se lahko pripravila ocena "primernega financiranja". "Kot direktor naj bi bil letos tudi dvakrat pozvan k podpisu pogodbe o opravljanju javne službe za letos, vendar naj za to ne bi izkazoval nobenega interesa. Ne drži ne eno ne drugo," je navedel.

To mu je namreč v zadnjem dopisu očital vodja kabineta predsednika vlade Peter Šuhel.
Vladi je tako Veselinovič sporočil, da ji kot direktor omogoča dostop do poslovnih knjig in spisov. Ob tem je opozoril, da je edini družbenik vlada in da se doslej s sklepom vlade za prenos korporacijskih pravic v zvezi z zahtevo po dokumentaciji ni izkazala nobena vladna služba ali organ. To velja tudi za vladni urad za komuniciranje (Ukom), ki je sicer dokumentacijo zahteval.

Sorodna novica Kabinet premierja: Ukom za dostop do dokumentov STA-ja ne potrebuje pooblastila

Zato Veselinovič piše, da gre s strani agencije za "potezo, ki bi ji lahko kdo očital pravno nekorektnost". "A po posvetu s pravnimi strokovnjaki sem se vendarle odločil zanjo, čeprav zahteve vlade kot družbenika po vpogledu v dokumentacijo STA-ja, kot rečeno, nismo nikoli dobili. Namesto tega smo bili naslovniki številnih dopisov Ukoma, ki so me silili v protipravno ravnanje, in bili deležni diskreditacij tiskovne agencije, zaposlenih in mene kot direktorja, da skrivam dokumentacijo," je navedel.

"Zaposleni niso moj ujetnik"

Tako se je, ko navaja, za ta korak "odločil v velikem precepu med doslednim spoštovanjem jasno določenega pravnega okvira, ki ureja informacijske pravice družbenika, in izničenjem praznega izgovora vladne strani, ki vodi v finančno izčrpavanje STA-ja in ogroža socialno varnost zaposlenih. Ti niso moj ujetnik, ampak bodo žrtev ravnanja vlade, ki kljub jasno določenim zakonskim obveznostim ne plačuje opravljene javne službe STA-ja in jo na pragu 30-letnice peha v propad."

Zakon določa financiranje tudi brez pogodbe

Znova je spomnil, da sedmi protikoronski zakon nalaga, da se za javno službo STA-ja letos zagotovijo sredstva iz državnega proračuna ne glede na to, ali je z ustanoviteljem sklenila pogodbo, in sicer v skladu s sprejetim poslovnim načrtom za leto 2021. Ta je tudi po zakonu o STA-ju jasno določen kot podlaga za presojo o primernosti financiranja in posledično za odmero nadomestila za opravljanje javne službe. Nadzorni svet STA-ja ga je za leto 2021 sprejel decembra lani, ko ga je tudi posredoval vladi.

"Že tedaj smo vlado prosili za pripravo pogodbe o opravljanju javne službe za letos, a pogodbe do danes še nismo dobili," je zapisal. Zato, pa tudi ker pogodba po protikoronskem zakonu torej sploh ni potrebna, "so očitki, da sem bil že dvakrat pozvan k podpisu pogodbe, za kar naj ne bi izkazal nobenega interesa, popolnoma neutemeljeni. Pač pa drži dejstvo, da vlada svojih obveznosti do STA-ja ne izpolnjuje niti po sedmem protikoronskem zakonu niti po zakonu o STA-ju."

Veselinovič je v dopisu dodal še, da je pooblaščeni revizor v svojem mnenju ugotovil, da računovodski izkazi pošteno predstavljajo poslovanje STA-ja v letu 2020, neizpolnjevanje obveznosti ustanovitelja pa da negativno vpliva na likvidnostni položaj agencije in ogroža njeno neomejenost delovanja. "Dolžnost vlade je, da v imenu ustanovitelja s spoštovanjem zakonskih obveznosti prepreči propad STA-ja," je sklenil Veselinovič.

Se bo vlada odzvala na Veselinovičev poziv?

V Ukomu na vprašanje o tem, ali se bo vlada odzvala na Veselinovičev poziv in posredovala podatke o tem, kam in na kakšen način naj se omogoči dostop do želene dokumentacije, niso odgovorili. Ugotavljali so le, da Veselinovič Ukomu do danes ni posredoval zahtevane dokumentacije, mu očitali, da "posameznim nadzornikom" onemogoča delo, in dejali, da je zato vlada 18. marca sprejela sklepe, s katerimi želi "preprečiti, da bi Veselinovič uničil STA", kot so navedli.

Predsednik SMC-ja in podpredsednik vlade Zdravko Počivalšek je na Twitterju zapisal, da se mu zdi današnja odločitev direktorja STA-ja Veselinoviča, da bo vladi omogočil dostop do poslovnih knjig, "prava poteza, le malce pozna".

"STA je pomembna državna institucija, zato je nujno hitro rešiti ta spor," je dodal.