Visokošolski sindikat se je zavezal, da bo stavko do konca leta zamrznil, kar pa po besedah Gorazda Kovačiča ne pomeni, da nimajo možnosti vseh ostalih sindikalnih aktivnosti. Foto: BoBo/Borut Živulović
Visokošolski sindikat se je zavezal, da bo stavko do konca leta zamrznil, kar pa po besedah Gorazda Kovačiča ne pomeni, da nimajo možnosti vseh ostalih sindikalnih aktivnosti. Foto: BoBo/Borut Živulović

Visokošolski sindikat je marca lani izvedel prvo samostojno stavko v visokem šolstvu ter nato maja in junija letos njeno nadaljevanje. Njihove zahteve so bile vezane tako na plače kot tudi na pogoje za delo. Stavkovna pogajanja so trajala devet mesecev in pol, na njih pa so po navedbah sindikata ves čas sodelovali predstavniki vseh treh sindikatov univerz.

Minister za visoko šolstvo Igor Papič je ob podpisu delnega sporazuma dejal, da z neplačnim delom poskušajo bolje urediti delovne pogoje. Pogajanja je ocenil kot konstruktivna, vsebino pa bodo zdaj prenesli še v aneks h kolektivni pogodbi. Kot je pojasnil, je področje visokega šolstva trenutno urejeno v skupni kolektivni pogodbi za vzgojo in izobraževanje. Je pa želja, da bi iz te pogodbe izvzeli visokošolski del ter oblikovali skupno kolektivno pogodbo za področje visokega šolstva in znanosti, je še dejal.

Papič in Kovačič podpisala stavkovni sporazum

Kovačič: Sporazum bistveno izboljšujejo pogoje za delo

V sindikatu so podpis sporazuma in aneksa h kolektivni pogodbi, ki bo sledil jeseni, ocenili za enega njihovih največjih dosežkov. Predsednik sindikata Gorazd Kovačič pa je ob podpisu sporazuma dejal, da z njim izboljšujejo položaj ranljivih skupin pedagogov in bistveno izboljšujejo pogoje za delo.

Plačne zahteve bodo reševali na t. i. stebrnih pogajanjih, ki potekajo od konca maja in na katerih sodelujejo tudi drugi sindikati v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi. "Na stebrnih pogajanjih je na začetku kazalo slabo, vlada je tudi precej časa odlašala z začetkom teh pogajanj, vendar je visokošolski sindikat v zadnjih tednih dosegel viden napredek, zato smo se tudi odločili, da pristopimo k podpisu tega delnega stavkovnega sporazuma," je povedal predsednik Visokošolskega sindikata.

Poudaril je, da so v sporazum že vključili nekatere smernice, ki se nanašajo tudi na stebrna pogajanja, pa tudi "izjemno pomembno varovalko" za primer, če plačna reforma ne bo nared do 1. januarja 2024 in se ne bodo začela odpravljati plačna nesorazmerja. V tem primeru so namreč dogovorili, da se vrnejo k bilateralnim pogajanjem med vlado in sindikati in se na njih dogovarjajo tudi o plačnih vprašanjih. Kot je zapisano v sporazumu, vlada "priznava porušena razmerja" med plačami zaposlenih v visokem šolstvu in zaposlenih v nekaterih drugih plačnih podskupinah, med drugim v zdravstvu.

Podpis delnega stavkovnega sporazuma med vladno in sindikalno stranjo. Foto: BoBo/Borut Živulović
Podpis delnega stavkovnega sporazuma med vladno in sindikalno stranjo. Foto: BoBo/Borut Živulović

Stavka do konca leta zamrznjena

Visokošolski sindikat se je zavezal, da bo stavko do konca leta zamrznil, kar pa po Kovačičevih besedah ne pomeni, da nimajo "možnosti vseh ostalih sindikalnih aktivnosti, kot so recimo shodi, peticije, tiskovne konference, pisma in podobno". Vendar pa Kovačič, kot je dodal, upa, da bodo tudi stebrna pogajanja potekala konstruktivno in da se bodo dogovorili o plačni reformi.

Med rešitvami iz sporazuma je poudaril, da so se dogovorili o pravem sobotnem letu in opredelili individualne pravice do osnovnih sredstev za raziskovalno delo. To po njegovih besedah pomeni, "da visokošolskim delavcem ni več treba iz lastnega žepa plačevati za delovna sredstva in izvajanje svojih rednih delovnih nalog".

Visokošolski učitelj ima po zakonu v šestih letih opravljanja dela pravico do poglobljenega izpopolnjevanja na področju raziskovalne dejavnosti v skupnem trajanju največ dvanajst mesecev. To pravico bodo zdaj uredili v kolektivni pogodbi. Kovačič pa je pojasnil, da koristniku sobotnega leta v skladu z danes podpisanim sporazumom ne bo treba "nadomeščati samih sebe" v drugem semestru, kot je bilo doslej. Delodajalec bo moral poskrbeti za plačilo nadomestnih izvajalcev.

Dogovorili so se tudi o višini finančnih sredstev za osnovno raziskovalno in umetniško ter strokovno delo visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev. Z aneksom h kolektivni pogodbi bodo določili višino nadomestila za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu, prav tako bodo vanjo vnesli pedagoške normative; učiteljski pedagoški normativ vračajo na šest ur tedensko, določen je 16-urni normativ strokovnih sodelavcev.

"Urejamo položaj delavcev, ki so zaposleni na asistentskem ali raziskovalnem delovnem mestu in opravljajo učiteljsko delo. Urejamo položaj prekarnih honorarnih pedagogov," je še navedel Kovačič.

Sindikat Univerze v Mariboru podpisu nasprotoval

V Sindikatu Univerze v Mariboru, ki je del Visokošolskega sindikata Slovenije, so se pred podpisom sporazuma od njega javno ogradili. Po njihovem prepričanju ima namreč več možnih negativnih kot pozitivnih posledic za zaposlene v visokem šolstvu, podpisu sporazuma pa so, kot so pojasnili, nasprotovali tako iz vsebinskih kot postopkovnih razlogov.

Poudarjajo, da se je sporazum na mizi sindikata "pojavil kot ponudba 'vzemi ali pusti' v času dopustov in z neosnovanim časovnim pritiskom". Dokument pa je po njihovi oceni rezultat "tihe diplomacije" predsednika sindikata Kovačiča. Kar pa zadeva samo vsebino, je sporazum po njihovi oceni slabši od vseh dosedanjih vladnih predlogov.

Namesto ureditve razmer sporazum z nekaterimi spornimi določili in negotovostmi prinaša dodatna tveganja za poslabšanje položaja zaposlenih na univerzah, menijo. Kot primer spornega določila so omenili omejevanje izvajanja vaj za visokošolske učitelje in "kanaliziranje honorarnega pedagoškega dela v dodatne nadobremenitve in honorarne zaposlitve že zaposlenih". Negotovost pa obstaja pri zagotovitvi financiranja sobotnega leta in individualnega raziskovalnega dela. V sindikatu mariborske univerze so tudi kritični, ker "sporazum visokošolske učitelje, visokošolske sodelavce in raziskovalce popolnoma prepušča negotovi usodi pogajanj po 'plačnih stebrih', popolnoma pa spregleda plačno skupino J".

Kovačič je poudaril, da je odločitev o podpisu sporazuma sprejela večina v organih sindikata, ki realistično ocenjuje, "da je to pač največ, kar smo lahko dosegli do tega trenutka". Na pogajanjih pa je ves čas sodelovalo celotno predsedstvo, ki ga sestavljajo predstavniki iz vseh treh univerz, tudi mariborske.