V daljavi gradbišče HE Brežice. Foto: MMC RTV SLO
V daljavi gradbišče HE Brežice. Foto: MMC RTV SLO

Prevlada te javne koristi je dovoljena pod pogojem, da so izvedeni vsi omilitveni in izravnalni ukrepi, so sklenili na petkovi dopisni seji. Kot je po dopisni seji vlade sporočil urad vlade za komuniciranje, je bila odločba izdana po izvedenem novem postopku, potem ko je upravno sodišče ugodilo Društvu za preučevanje rib Slovenije in razveljavilo odločitev vlade z 9. decembra 2020.

"V postopku prevlade druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave v okviru integralnega postopka pridobitve gradbenega dovoljenja za Hidroelektrarno (HE) Mokrice se dovoli prevlada javne koristi energetike – obnovljivih virov energije nad javno koristjo ohranjanja narave pod pogojem, da so izvedeni vsi omilitveni in izravnalni ukrepi in da so vsi izvedeni sonaravno," so zapisali.

Določena je izvedba vseh omilitvenih ukrepov iz poročila o vplivih na okolje in presoje sprejemljivosti vplivov na varovana območja in dodaten omilitveni ukrep za ribe, ki ga je predlagala Ribiška zveza Slovenije.

Izvedba izravnalnih ukrepov

Določena je tudi izvedba vseh izravnalnih ukrepov iz poročila o vplivih na okolje in presoje sprejemljivosti vplivov na varovana območja za zagotavljanje povezljivosti populacij in zmanjšanje pomembnih vplivov, ki jih mora izvesti nosilec posega v naravo.

Ta bo moral v posebnem ohranitvenem območju Spodnja Sava urediti drstišče pod jezovno zgradbo, drstišča v prehodu za vodne organizme in v obvodni strugi ter drstišča v pretočni akumulaciji. Predvidena je tudi ureditev izlivnega dela Krke ter zatonov na izlivnih delih pritokov Orehovec in Grajski potom. V posebnem ohranitvenem območju Krka s pritoki pa bo moral urediti ribji habitat in drstišča na izlivnem delu Krke.

Z odločbo je določen dodaten izravnalni ukrep – v uredbi o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) bo treba pred izdajo gradbenega dovoljenja v evropskem ekološkem omrežju Natura 2000 Sava–Medvode–Kresnice za območje Spodnje Save dodati ribjo vrsto zvezdogled (Gobio uranoscopus).

Določen je tudi monitoring, pri čemer bo treba pri natančni določitvi metode monitoringa in njegovem izvajanju upoštevati najnovejše metode in prakse, po navedbah vlade še določa odločba.

HE Mokrice je predvidena kot zadnja v verigi petih spodnjesavskih hidroelektrarn, poleg HE Mokrice so to še HE Boštanj, Blanca, Krško in Brežice. Gradnja pete HE bi se morala sicer po prvotnih načrtih končati že leta 2018, a se je dokončanje projekta zamaknilo zaradi zapletov, ki so nastali po umeščanju v prostor.

Podpis memoranduma o sodelovanju z OCCAR-jem za upravljanje programa boxer. Foto: Twitter/Matej Tonin
Podpis memoranduma o sodelovanju z OCCAR-jem za upravljanje programa boxer. Foto: Twitter/Matej Tonin

Potrdili memorandum o nakupu vozil boxer

Vlada je na dopisni seji potrdila tudi memorandum o soglasju med ministrstvi za obrambo Slovenije in še štirih drugih sodelujočih držav o nakupu oklepnikov v okviru programa Boxer, je sporočilo ministrstvo za zunanje zadeve. Memorandum o soglasju je bil sicer podpisan 11. maja.

Vlada je potrdila memorandum o soglasju med ministrstvi za obrambo Slovenije, Nemčije, Litve, Nizozemske ter Združenega kraljestva o tretji, četrti, peti in šesti fazi programa Boxer, so sporočili.

Slovenija se je za nakup bojnih kolesnih vozil 8 x 8 pridružila večnacionalnemu programu Boxer v okviru Organizacije za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR), je še sporočilo ministrstvo.

Memorandum o soglasju je sklenjen med državami, ki sodelujejo v programu Boxer, in ureja njihova medsebojna razmerja. Med drugim vsebuje določbe o ciljih, strukturi in organizaciji programa Boxer ter pristojnosti, strukture vodenja in upravljanje v okviru programa.
Memorandum vsebuje tudi izhodišča za pogodbene dogovore z industrijo in določa okvirne vsebine predmeta pogodbe. Prav tako ureja nekatere druge vidike sodelovanja držav v programu, predvsem glede tehnične in administrativne pomoči, zagotavljanja kakovosti in varnosti.

V okviru tega programa Slovenija načrtuje nabavo 45 osemkolesnikov za skupno 343,43 milijona evrov. Obrambni minister v odhajanju Matej Tonin je pojasnil, da oklepniki skupaj z oborožitvijo in tudi dodatnim paketom za usposabljanje in vzdrževanje stanejo 281 milijonov evrov, preostalo pa je DDV, ki ga bo Slovenija plačala sama sebi.

Tega posla v nastajajoči vladni koaliciji Gibanja Svoboda, Socialnih demokratov (SD) in Levice ne podpirajo. Ministra so večkrat pozvali, naj sporazuma ne podpiše.