Vlada Roberta Goloba na eni izmed preteklih sej. Foto: Vlada RS
Vlada Roberta Goloba na eni izmed preteklih sej. Foto: Vlada RS

Z uveljavitvijo predloga zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev bo tujec v času veljavnosti enotnega dovoljenja lahko zamenjal delodajalca in delovno mesto ali se zaposlil pri več delodajalcih le na podlagi soglasja zavoda za zaposlovanje, torej brez odločbe upravne enote.

Za področje državnega oz. javnega sektorja, predvsem na področju zdravstva in socialnih storitev, kjer vlada pomanjkanje ustreznega kadra, predlagajo, da se za zaposlovanje tujcev novela ne uporablja. To pomeni, da zavod za zaposlovanje ne bo dajal soglasij k njihovim zaposlitvam v javnem sektorju.

Sorodna novica Notranji minister Poklukar sprejel nevladnike, ki niso povsem zadovoljni z novelo zakona o tujcih

Prosilci za azil, ki imajo na podlagi zakona, ki ureja mednarodno zaščito, pravico do dostopa na trg dela, bodo lahko pravico do prostega dostopa na slovenski trg dela uveljavljali po treh mesecih statusa prosilca za azil. Po sedanjem zakonu imajo prost dostop na trg dela po devetih mesecih statusa prosilca za azil.

Zakon določa nov rok za nastop dela, ko tujec, v času veljavnosti enotnega dovoljenja, zamenja delodajalca ali se zaposli pri dveh ali več delodajalcih na podlagi novega soglasja zavoda za zaposlovanje, torej brez pisne odobritve upravne enote.

Predlog so v petek obravnavali socialni partnerji, pri čemer večjih pripomb niso imeli. Niso pa prečesali predloga novele zakona o tujcih, saj ga je vlada sprejela, ne da bi ga prej predstavila Ekonomsko-socialnemu svetu.