Po mnenju vlade bi plačilo glob, ki so jih ribičem izrekli hrvaški organi, pomenilo, da Slovenija priznava pristojnost hrvaških organov v delu morja, ki po arbitražni razsodbi pripada Sloveniji. Foto: Radio Koper/Lea Širok
Po mnenju vlade bi plačilo glob, ki so jih ribičem izrekli hrvaški organi, pomenilo, da Slovenija priznava pristojnost hrvaških organov v delu morja, ki po arbitražni razsodbi pripada Sloveniji. Foto: Radio Koper/Lea Širok

Ane Le Marechal Kolar, direktorica direktorata za hrano in ribištvo na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je predstavila novosti, ki jih prinaša vladni predlog novele zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi arbitražnega sporazuma med slovensko in hrvaško vlado.

Vlada je v torek namreč podala negativno mnenje o predlogu novele zakona, ki ga je po majski razsodbi Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) glede pritožb slovenskih ribičev proti Hrvaški zaradi izdajanja kazni za ribolov v Piranskem zalivu pripravila stranka SDS.

Vladni predlog po besedah Le Marechal Kolar predvideva nadomestilo za izpad dohodka zaradi oviranega ribolova, hkrati pa ureja pravno pomoč ribičem.

Pravna pomoč ribičem predvideva zaščito slovenskih ribičev ob dejstvu, da so globe hrvaških organov zaradi ribolova slovenskih ribičev v morju, ki skladno z arbitražno razsodbo pripada Republiki Sloveniji, postale pravnomočne. "21. člen spreminjamo tako, da bo pravna pomoč obsegala stroške izvajalca pravne pomoči, stroške postopkov, v katerih se pravna pomoč izvaja, varščine ter v primeru prisilne izterjave povračilo glob, denarnih kazni ter stroškov, ki nastanejo v zvezi s tem postopkom," je dejala Le Marechal Kolar.

Vlada bo z zakonom pomagala ribičem

Glede nadomestila za izpad dohodka pa je pojasnila, da bo izračun nekoliko drugačen kot do zdaj. Čeprav ima Slovenija implementirano arbitražno odločbo, je zaradi nerešenega vprašanja s Hrvaško ribičem ribolov otežen, zaradi česar jim država namenja nadomestilo, saj oviran ribolov vpliva na njihovo likvidnost. Izračun bodo pripravili na podlagi primerjave ribolova v letu 2017 in letošnjem letu.

Razlika med vladnim in SDS-ovim predlogom zakona pa je po besedah Le Marechal Kolar v tem, da vladni predlog ne predvideva vnaprejšnjega plačevanja hrvaških glob, ker naj bi slovenski ribiči lovili v njihovih vodah, saj bi tako izkazali strinjanje s Hrvaško, medtem ko je "za nas meja jasna", je pojasnila.

Namesto plačila glob vnaprej bo vlada tako ribičem zagotovila oz. povrnila sredstva za plačilo glob in pravne pomoči, če bodo hrvaški organi začeli prisilne izterjave. To naj se še ne bi zgodilo.

S ciljem zaščite ribičev v najkrajšem mogočem času vlada državnemu zboru predlaga, da opisane spremembe sprejme po skrajšanem postopku.

Ribiči: Vsaj nekaj

Slovenski ribiči vladni predlog ocenjujejo kot primernega, je za Radio Slovenija poročala Lea Širok. Robert Radolovič iz Izole ocenjuje, da so dočakali vsaj nekaj od tistega, kar so pričakovali in zahtevali že vse od arbitražne razsodbe. "Končno. To je vsaj minimalno, kar smo zahtevali od vlade, da bo to končno uzakonjeno, da vemo, da smo res zakonsko zaščiteni; da če pride do kakšne izvršbe, bo država pokrila te stroške. Tako ali tako smo vedeli, da kazni ne bodo plačali, ker pač to pomeni priznati, da je na sredini Piranskega zaliva meja," je povedal za Radio Slovenija. To poudarja tudi piranski ribič Zlatko Novogradec, ki dodaja, da je vladna rešitev sprejemljiva. "Ker če bi ribič moral najprej plačati, pa potem država poravna, tega denarja nima niti en ribič."

In čeprav kazni še vedno prihajajo, nadaljuje Radolovič, jim bo zdaj vseeno nekoliko lažje. "Kazni še vedno prihajajo, dokler bodo prihajale, prav mirnega spanca ne bomo imeli. Čeprav so zdaj obljubili, da v primeru, da pride do najhujšega, ne vem, da te ustavijo na Hrvaškem in da me pač peljejo noter, bodo to oni plačali – a ne globe, ampak izpustitev."

Predlog SDS-a je predvideval poravnavo izterjane globe v 30 dneh

ESČP je odločil, da pritožbe ribičev niso dopustne, češ da bi pritožniki lahko predvideli, da bo njihovo ravnanje v spornih vodah predstavljalo prekrške v skladu s hrvaško zakonodajo. Zato je SDS pripravil predlog spremembe zakona, po katerem bi vlada ribičem pomagala in jim med drugim v 30 dneh poravnala izterjane globe, tudi tiste, ki so še v zahtevkih. Globe naj bi skupno znašale 3,4 milijona evrov.

Po mnenju vlade bi plačilo glob, ki so jih ribičem izrekli hrvaški organi, pomenilo, da Slovenija priznava pristojnost hrvaških organov v delu morja, ki po arbitražni razsodbi pripada Sloveniji.

Vlada je v torek sporočila, da pripravlja ustreznejši predlog spremembe zakona. Za petek je sicer predvidena izredna seja DZ-ja, na kateri bodo poslanci obravnavali predlog SDS-a.

Vlada ni za samodejno plačevanje glob ribičev