Foto: arhiv MMC
Foto: arhiv MMC

Gre za spoštovanje odločbe ustavnega sodišča in zakona o visokem šolstvu v delu določitve javne službe in statusno pravne ureditve razmerij med univerzo in njenimi članicami, sporoča urad vlade za komuniciranje (Ukom).

Predlog novele zakona o visokem šolstvu tako primarno rešuje ureditev pravnega statusa članic univerz, kar pomeni, da je pravna oseba univerza, njene članice pa so notranje organizacijske enote, ki nimajo pravne subjektivitete.

Predlog novele ureja tudi javno službo v visokem šolstvu. Ta obsega izobraževalne, znanstvenoraziskovalne, umetniške in podporne dejavnosti, izvajajo pa jo javni visokošolski zavodi in zasebni visokošolski zavodi za koncesionirane študijske programe.

Vsebuje pa tudi druge manjše predloge sprememb oziroma rešitev, vezanih na vzpostavitev pravnih podlag za elektronsko poslovanje in vodenje digitalnih evidenc v visokem šolstvu ter na položaj visokošolskih učiteljev, izvoljenih v funkcijo dekana članice.

Predlog prav tako vsebuje rešitve, vezane na dostop do visokošolskega izobraževanja tujim državljanom, ki v Sloveniji zaključijo srednješolsko izobraževanje, in do subvencioniranega bivanja tujim državljanom in državljanom držav članic EU-ja, ki so sami oziroma so njihovi starši rezidenti za davčne namene, so še dodali v sporočilu za javnost.