Dijakinjo je diskriminirala zaradi njene osebne okoliščine zdravstvenega stanja.

Na zagovornika načela enakosti so se obrnili starši dijakinje, ki ima zaradi svojega zdravstvenega stanja težave tudi pri branju temnih črk na belem papirju oziroma beli podlagi. Dijakinja je imela zato že iz osnovne šole odločbo o usmerjanju in je skozi celotno srednješolsko izobraževanje kot pripomoček pri pouku redno uporabljala modro prozorno folijo, ki ji je omogočala zbrano branje vseh gradiv in uspešno reševanje testov. Starši so v prijavi diskriminacije zatrjevali diskriminatorno obravnavo hčerke od Državnega izpitnega centra, ki ni dovolil, da bi folijo uporabila tudi pri opravljanju mature, so zapisali pri zagovorniku.

V postopku ugotavljanja diskriminacije je komisija za splošno maturo zagovorniku pojasnila, da zdravstvene težave, ki naj bi jo imela dijakinja, uradna medicina ne priznava ter da ji zato tudi niso smeli dovoliti, da bi pri maturi uporabljala točno določen pripomoček, ki bi ji olajšal branje, oziroma ji omogočiti, da bi maturitetne naloge opravljala na modrih maturitetnih polah.

Navedla je, da bi ob uvedbi takšnih prilagoditev dijakinjo obravnavali privilegirano v primerjavi z drugimi in tako delovali nezakonito. Dodali so še, da prilagoditev niso uvedli, čeprav jim to ne bi predstavljalo pretiranega bremena. Dijakinji pa so dovolili, da ima na maturi flomaster, s katerim bi si lahko celotno besedilo na polah obarvala modro in ga tako uspela nemoteno prebrati, ker je bila takšna prilagoditev še skladna s pravilnikom o opravljanju mature.

Zagovornik je pri obravnavi primera ugotovil, da je bilo dijakinji s tem, ko ji na maturi ni bila omogočena uporaba ustrezne primerne prilagoditve v obliki folije, onemogočeno, da bi bila obravnavana enakopravno z vrstniki, ki takšne prilagoditve ne potrebujejo. Prilagoditev bi ji namreč omogočila zgolj to, kar drugi dijaki že zmorejo – da bi lahko zapisano besedilo na polah sploh prebrala kljub svojemu zdravstvenemu stanju.

Poudaril je, da bi morala komisija ravnati tudi skladno z zakonom o izenačevanju možnosti invalidov, ki takšne primerne prilagoditve zapoveduje. In pojasnil, da gre za diskriminacijo tudi takrat, ko v določenem primeru vse ljudi obravnavamo enako, čeprav bi morali nekatere zaradi njihovih osebnih okoliščin obravnavati prilagojeno ter jim s tem šele omogočiti enake možnosti.

Zagovornik je ministrstvu za vzgojo in izobraževanje in izpitnemu centru priporočil, naj se dijakom s posebnimi potrebami na pisnih izpitih pri maturi omogoči uporaba modre folije, če jo potrebujejo zaradi svojega zdravstvenega stanja oziroma invalidnosti. Navedel je, da je zanje po pravilniku o načinu izvajanja mature že predvidena tudi možnost uporabe označevalca besedila, ki naj se tolmači tako, da bo omogočena tudi uporaba prozornih barvnih folij.