Zaposleni na Radioteleviziji Slovenija so ponovno izrazili nasprotovanje imenovanju Igorja Pirkoviča za v. d. urednika uredništva za nove medije na MMC. Foto: MMC RTV SLO
Zaposleni na Radioteleviziji Slovenija so ponovno izrazili nasprotovanje imenovanju Igorja Pirkoviča za v. d. urednika uredništva za nove medije na MMC. Foto: MMC RTV SLO

Kot je v uvodu dejal MMC-jev novinar Boris Vasev, zaposleni problematizirajo tako spremembo izvedbenega akta o imenovanju urednika uredništva na MMC-ju, glede katerega trenutno teče sodni spor, saj postopki niso zaključeni, kot Pirkovičevo izrazito in odkrito naklonjenost določeni, trenutno vladajoči politični stranki, "kar se po njihovi oceni jasno odraža v njegovem novinarskem delu".

"Gre za novinarja, za katerega se zdi, da je skoraj institucionalno povezan s to stranko," je poudaril in dodal, da ne gre samo za tesno sodelovanje z eno od strank, "kar že samo po sebi vzbuja resen dvom o profesionalnosti takšnega novinarja," ampak Pirkoviča "dobesedno plačuje aktualna vlada, in sicer kot scenarista državnih proslav".

"V uredništvu to ocenjujemo kot izrazito neetično, saj ima Pirkovič, ki dela kot novinar, neposredno finančno korist od sodelovanja s to vlado, vsaj nedavno jo je imel, in preprosto si ne znamo predstavljati, kako takšna navezava ne bi vplivala na njegovo bodisi poročanje kot novinarja bodisi urednikovanje. Torej po našem mnenju takšen človek ne more korektno opravljati novinarskega dela v politični redakciji, kaj šele, da bi urejal in vplival na delo drugih novinarjev."

Kot je še poudaril Vasev, je bil novi v. d. urednika uredništva MMC-ja Igor Pirkovič na ta položaj imenovan dober mesec pred državnozborskimi volitvami. "Zdi se nam jasno, da takšna kronologija ni naključna in da izbira Pirkoviča za ta položaj ni dobronamerna, ampak da je prišel opravit eno zelo specifično nalogo. In pri tem je pravzaprav zelo transparenten. Novembra lani je na Twitterju zapisal: “Mogoče bi bilo res bolje, če bi se za začetek TV SLO povezala z Nova24."

V nadaljevanju je Vasev izpostavil Pirkovičeva, kot je navedel, izjemno sporna stališča. "Ob njegovem imenovanju smo že opozorili, da Pirkovič na družbenih omrežjih piše in širi izjave, ki jih lahko označimo kot rasistične in antisemitske." Spomnil je, da je Pirkovič nedavno delil povezavo do besedila na portalu, povezanem z vladajočo stranko, z naslovom “Romskemu izživljanju nad prebivalci Šentjerneja ni videti konca”, pri čemer je dodal svoj cinični komentar “ranljiva skupina”. "Pripisovanje negativnih karakteristik celotni skupnosti, v tem primeru romski etnični skupnosti, je rasizem. Bodo takšna stališča del nove uredniške politike? V imenu celotnega kolektiva lahko zatrdim, da mi takšnega razmišljanja ne bomo širili in legitimizirali, a naša skrb za vsebine na portalu zaradi zamenjave urednika vseeno ostaja," je opozoril Vasev.

Dodal je še, si zaposleni na spletnem portalu MMC prizadevajo delo opravljati profesionalno in etično, in ponovil, da Pirkovič po mnenju zaposlenih ni primeren za vodenje uredništva. "Zato pričakujemo, da vodstvo upošteva naše argumente, tako kot to pričakujemo tudi v primeru naših kolegov v informativnem programu televizije, ki so pod trenutnim vodstvom soočeni z enakim problemom," je še sklenil.

Poslek: Za soglasje nismo bili povprašani

Danijel Poslek, odgovorni urednik Prvega in Informativnega programa Radia Slovenija, je dejal, da so že v petek izrazili nasprotovanje imenovanju Igorja Pirkoviča na čelo uredništva MMC-ja, sami so prepričani, da postopek ni bil izpeljan v skladu s predpisi, "ampak je bil izpeljan brez upoštevanja minimalnega kriterija transparentnosti, in ne v duhu dobrega sodelovanja znotraj te hiše".

Informativni program Radia je bil, kot je opozoril Poslek, iz imenovanja povsem izločen, pa čeprav nedavno spremenjeni izvedbeni akt o delovanju MMC-ja, določa, da se urednika uredništva imenuje "po mnenju odgovornega urednika Informativnega programa Radia Slovenija, kar se ni zgodilo". Poudaril je, da je glede na statut RTV Slovenija jasno, da je za imenovanje urednika potrebno vsaj soglasje uredništva in vodje MMC-ja ter mnenje radijskega informativnega programa. "In za tega nismo bili povprašani."

Poslek je poudaril, da se določbe glede imenovanja urednika uredništva ne morejo uporabljati drugače, ko gre za imenovanje vršilcev dolžnosti. "Pa četudi bi privolili v to, da se lahko uporabljajo, smo prepričani, da bi moral biti cilj nas vseh, da se na najodgovornejše položaje v tem zavodu imenujejo najboljši kadri." Kar pa RTV lahko doseže le s transparentnimi postopki, ki vključujejo jasne predstavitve vizij dela kandidatov in pridobitev vseh mnenj in soglasij. Na to so že v petek opozorili tudi direktor Radia Slovenija Mirko Štular, odgovorni urednik Vala 202 Nejc Jemec ter Ingrid Kovač Brus, odgovorna urednica programa Ars.

Tanja Starič, članica uredništva informativnega programa TV Slovenija, je dejala, da tudi televizijski informativni novinarji podpirajo zahteve kolegov z MMC-ja, da je njihov novi urednik imenovan v skladu z zakonodajo. Opozorila je, da se na medijskem področju dogajajo tektonske spremembe. "Problem je ta, da se vse te spremembe dogajajo – kar se je zdaj pokazalo tudi na primeru MMC-ja – brez soglasja, mimo soglasja in celo proti volji uredništev, torej ustvarjalcev programa," je opozorila in dodala, da je posledica tega tudi nezadovoljstvo, ki je vidno tako na televizijskih zaslonih, radijskih valovih in spletnih straneh, zaradi česar javni zavod, ki je v službi javnosti, izgublja ravno podporo javnosti.

Nasprotovanje imenovanju Igorja Pirkoviča za urednika uredništva MMC-ja

Aktiv novinarjev Radia Slovenija "stoji ob strani kolegom na MMC-ju"

Aleš Smrekar je v imenu aktiva novinarjev Radia Slovenija poudaril, da tudi oni odločno nasprotujejo imenovanju Igorja Pirkoviča za vršilca dolžnosti urednika Multimedijskega centra RTV Slovenija. "Stojimo ob strani kolegom na MMC-ju, ter se jim pridružujemo v mnenju, da je imenovanje Pirkoviča nesprejemljivo tako iz vsebinskih kot proceduralnih razlogov," je dejal.

"Imenovanje Igorja Pirkoviča je za nas nesprejemljivo, ker je bilo izpeljano s kršitvijo predpisov in brez upoštevanja minimalnih kriterijev transparentnosti, spoštovanja osnovnih medijskih standardov in v nasprotju z duhom dobrega sodelovanja znotraj RTV Slovenija. Radio Slovenija je bil pri tem imenovanju povsem izločen iz procesa odločanja, čeprav je bilo za imenovanje na omenjeno mesto še nedavno potrebno soglasje radijskega odgovornega urednika," je dejal in ponovil opozorila drugih govorcev, da o veljavnosti novega akta o delovanju MMC-ja presoja Upravno sodišče. Kot je spomnil, je moral pred spremembo akta urednik informativnega programa Radia Slovenija soglašati z imenovanjem urednika MMC-ja: "Po novem naj bi izrekal le mnenje. Pa še to pravico je vodstvo RTV pri imenovanju gospoda Pirkoviča zaobšlo."

Tudi v aktivu radijskih novinarjev imajo vsebinske pomisleke glede imenovanja Igorja Pirkoviča, saj je njegovo delo po njihovi oceni v nasprotju tako z novinarskim kodeksom kot s poklicnimi merili in načeli novinarske etike v programih RTV Slovenija, ki pravi, da vzdrževanje verodostojnosti RTV Slovenija terja od vseh ustvarjalcev vsebin izogibanje "javnemu solidariziranju s kakršnimi koli akcijami političnih strank, ki bi jih bilo mogoče razumeti kot podporo eni izmed strank".

"Za avtorja in soustvarjalca državnih proslav pod aktualno oblastjo, ki svojo politično naklonjenost do največje vladne stranke javno izkazuje tako zasebno kot pri svojem delu – če je treba napiše tudi kakšno himno ali pesem po strankarskem naročilu –, je težko trditi, da deluje v skladu z omenjenimi merili in načeli novinarske etike," je poudaril Smrekar.

Poudaril je, da je Radio Slovenija "več kot le pomemben soustvarjalec vsebin" na multimedijskem portalu, ki je ena najbolj branih novičarskih spletnih strani v državi. Poleg tega pa portal sledi novinarskemu kodeksu in je zavezan k poklicnim in načelom novinarske etike RTV Slovenija: "Zato jo je treba na vsak način obraniti pred kakršnimi koli političnimi vplivi, kar pa je predvsem naloga vodstva RTV, ki mora zaščititi zaposlene in preprečiti rušenje ugleda javne radiotelevizije. Mora se upreti pritiskom, s katerimi želijo politika in njeni sateliti novinarje spremeniti v nekritične strankarske propagandiste in malikovalce oblastnikov. Tudi za to mora vodstvo nemudoma razveljaviti to sporno imenovanje," je dejal Smrekar in dodal: "Mi nismo in ne bomo nikogaršnji hlapci."

Helena Milinkovič iz Koordinacije novinarskih sindikatov RTV Slovenija je v uvodu opozorila, da je nezakonito imenovanje Igorja Pirkoviča le nadaljevanje nezakonitega imenovanja odgovorne urednice informativnega programa TV Slovenija Jadranke Rebernik. "V novinarskih sindikatih smo že protestirali, zaradi spremembe akta o delovanju MMC-ja smo tudi sprožili kolektivni spor na sodišču, žal se sodišče ni odločilo, ni se mu zdelo urgentna in prioritetna tema, da bi izdalo tudi začasno odredbo o zadržanju izvedbe tega akta," je dejala in dodala, da so v sindikatih podpora novinarskim kolektivom, ki so ta trenutek "prvi branik novinarske in uredniške avtonomije".

Kot je navedla, so v sindikatu sprožili več pravnih postopkov, "žal niti eden še nima epiloga", končani niso niti inšpekcijski nadzori, je razložila. Pojasnila je, da so že predtem vložili prijavo na medijski inšpektorat zaradi imenovanja Jadranke Rebernik za vršilko dolžnosti odgovornega urednika informativnega programa, pravna mnenja so priložili tudi v dopisih programskemu svetu in vodstvo, "ki so sicer pravniki, vendar to pravo spretno izigravajo z lastno samovoljo, s hitrimi spremembami notranjih aktov, z ignoriranjem tako statuta kot zakonodaje glede delovanja javnega RTV-ja in tudi medijske zakonodaje".

Kot je še dejala, dialoga z vodstvom ni, "naša mnenja so ignorirana". Poudarila je, da pričakujejo, da bodo tudi zunanje institucije nadzora prepoznale pomen javne radiotelevizije in pomen njenega obstoja za družbo in državo. "Marsikdo kdaj reče, da je dogajanje na RTV-ju odraz dogajanja v družbi in državi. RTV smo skupnost. To dokazujemo tudi tako, da nastopamo skupaj: aktivi, novinarji radia, televizije in MMC-ja," je še dejala.

Napovedala je, da bodo v sindikatih uporabili vsa razpoložljiva pravna sredstva "tudi pri samovolji programskih in nadzornih svetnikov, ki prav tako kršijo pravila delovanja, celo zlorabljajo svoje funkcije za obračunavanje z določenimi novinarji in uredništvi".

Gašper Andrinek je v imenu Društva novinarjev Slovenije izrekel podporo novinarjem MMC-ja in drugih delov RTV Slovenija, ki že drugič v tednu dni stojijo pred to hišo in protestirajo proti odločitvam generalnega direktorja RTV Slovenija. "Kakšno naj bo mnenje javnosti o generalnem direktorju, ki uredništvu vsili urednika, ki mu to odreka kompetence in profesionalno integriteto? Kakšno naj bo mnenje o uredniku, ki kljub nasprotovanju ljudi, ki naj bi jih vodil, funkcijo sprejme?" se je vprašal in dodal, da se je to novinarjem te hiše zgodilo že drugič.

V nadaljevanju se je vprašal še, kakšne bodo posledice takšnega vodenja, "katerega edini cilj je podreditev uredništev političnemu diktatu, na vsebine, ki jih naš največji medij nudi državljanom". "RTV Slovenija ni državna televizija in ni namenjena propagandi ene stranke ali vlade. Zato je treba takoj ustaviti instrumentalizacijo javnega medija v politične namene,” je opozoril in dodal, da Društvo novinarjev Slovenije trdno stoji za vsemi kolegi, ki delo opravljajo profesionalno in skladno z novinarskimi standardi, in ki jim poskusi politične podreditve skušajo načenjati, spodkopati verodostojnost. “Noben pritisk, kvazianaliza Ukoma, javno poniževanje, blatenje in žalitve ne morejo poteptati dostojanstva pravega novinarstva,” je sklenil Andrinek.

Odziv Igorja Pirkoviča in vodstva RTV Slovenija

"Bolj kot je človek prijazen, dobronameren in odprt, bolj protestirajo. Ne vem, kaj sem nekomu naredil. Tolčejo, teptajo, ampak resnice ne morejo ubiti. Kdor gre nad človeka, je vnaprej izgubil," je v odzivu zapisal v. d. urednika uredništva MMC RTV Slovenija.

Za odziv smo zaprosili tudi vodstvo RTV Slovenija. "Imenovanje Igorja Pirkoviča za vršilca dolžnosti urednika Uredništva za nove medije je bilo izvedeno v skladu z vsemi internimi postopki. Ob imenovanju nove odgovorne urednice Informativnega programa TV Slovenija se je namreč avtomatsko iztekel tudi mandat dotedanje v. d. urednice Uredništva za nove medije. Očitke o proceduralnih nepravilnostih v vodstvu zavračamo," so zapisali in ob tem dodali, da si bo vodstvo RTV Slovenija v sodelovanju z vsemi programi RTV Slovenija prizadevalo za objektivno in neodvisno poročanje novinarjev in uredništev.