Po neuradnih podatkih je zmanjkalo dobrih 100 glasov.

Za veljavnost volitev bi se jih morala udeležiti več kot polovica delavcev z aktivno volilno pravico. Ker pa se jih je po neuradnih podatkih udeležila manj kot polovica, bodo morali izvesti nove. V skladu z zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju bodo te lahko šele po šestih mesecih, je povedal predsednik volilne komisije Marjan Lah.

Na današnjih volitvah so sicer poleg 15-članskega sveta delavcev Radiotelevizije Slovenija (RTV Slovenija) za štiriletni mandat izbirali tudi tri predstavnike zaposlenih v programskem svetu javnega zavoda v novem štiriletnem mandatu, saj se mandat aktualnemu svetu izteče v tem mesecu, in dva predstavnika nadzornega sveta zavoda, ki se mu štiriletni mandat prav tako izteče januarja.

Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani je septembrske volitve v svet delavcev RTV Slovenija za obdobje od leta 2021 do leta 2025 razveljavilo jeseni. Prek dva tisoč zaposlenih je tako ostalo brez zastopnika soupravljanja v javnem zavodu, kar je sicer ena od njihovih ustavnopravnih pravic, so 6. decembra navedli v Sindikatu novinarjev Slovenije in Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije.

"Svet delavcev RTV Slovenija se je tako po 20 letih neprekinjenega delovanja prisiljen organizirati na novo. Takšna odločitev sodišča je bila sprejeta ravno v času, ko so programski svetniki potrdili sporen programsko-produkcijski načrt za leto 2022 in medtem ko je vodstvo pripravilo program razreševanja presežnih delavcev, na katerega bi moral svet delavcev dati soglasje," sta takrat zapisala sindikat novinarjev in konfederacija sindikatov javnega sektorja.

Po njihovih navedbah je svet delavcev RTV Slovenija v dotedanjem postopku z utemeljenimi razlogi zavračal soglasje k odločitvi za večje zmanjšanje števila zaposlenih, dokler od vodstva RTV Slovenija ne dobi vseh potrebnih pojasnil, ki jih določajo predpisi o delovnih razmerjih. Toda zdaj je iz postopka odločanja izločen, so izpostavili.