Foto: BoBo
Foto: BoBo

Kandidati za delavskega direktorja so voditeljica TV Dnevnika Jasmina Jamnik, športna novinarja Urban Laurenčič in Franci Pavšer ter predsednik sveta delavcev Robert Pajek. Zaposleni bodo delavskega direktorja morda izvolili že v današnjem prvem krogu, morebitni drugi krog pa bo 16. avgusta.

Štiričlanska uprava bo začela mandat, ko bodo imenovani vsi člani. Svet zavoda je za predsednika uprave 13. julija imenoval dolgoletnega zaposlenega na RTV Slovenija Zvezdana Martiča, za dva člana uprave pa je na Martičev predlog, 19. julija imenovala direktorja Centra urbane kulture Kino Šiška Simona Karduma in Andreja Trčka iz pravne pisarne RTV Slovenija.

Uprava bo v skladu z novelo zakona o RTVS, ki je bila potrjena na referendumu novembra lani, vodila zavod namesto generalnega direktorja, kot je veljalo po prejšnji ureditvi. Odločala bo z večino glasov vseh svojih članov. V primeru enakega števila glasov bo odločilen glas predsednika uprave.

Vlada je želela z novelo zakona položaj generalnega direktorja zavoda zamenjati z upravo, s čimer bi integrirali vodilne funkcije javnega medijskega servisa. To je po mnenju vlade glede na tehnološke spremembe in obstoječo medijsko-komunikacijsko okolje primernejši model upravljanja.

Za predsednika in člane uprave se bodo smiselno uporabljale določbe o skrbnosti in odgovornosti, kot jih za člane organov vodenja oziroma nadzora določa zakon, ki ureja gospodarske družbe.