Med redkimi kandidati, ki so prosili za prilagojeno pisanje mature, ni nobenega, ki bi kot razlog navedel, da je bil okužen z novim koronavirusom ali da bi bila okužba potrjena pri ožjem družinskem članu. Foto: Steven S. / Flickr (CC)
Med redkimi kandidati, ki so prosili za prilagojeno pisanje mature, ni nobenega, ki bi kot razlog navedel, da je bil okužen z novim koronavirusom ali da bi bila okužba potrjena pri ožjem družinskem članu. Foto: Steven S. / Flickr (CC)

Za skoraj 16 tisoč maturantk in maturantov se v soboto začenja pisni del spomladanske mature. Pred sobotnim izpitom iz angleščine, s katerim se bosta začeli tako poklicna kot splošna matura, je nekaj podrobnosti letošnje izvedbe maturitetnega preizkusa znanja predstavil direktor Državnega izpitnega centra Darko Zupanc, ki je nastopil na dopoldanski vladni novinarski konferenci.

Kot je povedal Zupanc, je na spomladanski rok prijavljenih 15.567 dijakinj in dijakov, ki bodo maturo v celoti opravljali prvič. Slaba tretjina jih bo opravljala splošno, dobri dve tretjini pa poklicno maturo. Nekaj manj kot dva tisoč srednješolcev bo poleg poklicne mature opravljalo tudi peti predmet. V prihodnjem tednu bodo sledili pisni izpiti iz materinščine in matematike. Pisni izpiti iz temeljnih strokovno-teoretičnih predmetov poklicne mature bo 11. junija. Množica pisnih izpitov iz predmetov splošne mature in nekaterih predmetov poklicne mature bo potekala med 2. in 17. junijem. Kot je povedal Zupanc, se bo obdobje pisnih delov končalo s pisanjem maturitetnega izpita iz kemije. Izpiti iz četrtega predmeta in ustni izpiti bodo potekali od 15. do 23. junija.

Izvedba obeh rokov ključna za prehod v terciarno izobraževanje

"Izvedbo letošnje mature je in bo zaznamovala epidemija koronavirusa. Maturitetni krogi in ministrstvo za šolstvo so že takoj po zaprtju šol odreagirali najprej s tem, da se je spremenil maturitetni koledar," je povedal Zupanc in pojasnil, da se je zamik zgodil pri eseju iz materinščine. S 5. maja je bil premaknjen na začetek junija. Poleg tega se je premaknilo nekaj izpitnih nastopov pri glasbi in sodobnem plesu.

Ob nekaterih prilagoditvah je Zupanc poudaril to, da se je kljub vsemu ohranila možnost izvedbe spomladanskega roka in popolnoma normalna izvedba jesenskega maturitetnega roka. "To je zelo pomembno za vpis naših maturantov v terciarno izobraževanje," je poudaril Zupanc, ki je spomnil, da izvedba mature zaključek srednjega šolanja omogoča tudi kandidatom, ki mature ne pišejo prvič. Takšnih, ki imajo popravne maturitetne izpite, maturo opravljajo v dveh delih ali pa želijo izboljšati rezultat, je letos več kot 1600. "Če letošnje mature ne bi bilo, bi najmanj ti kandidati imeli velike težave s prehodom v terciarno izobraževanje," je povedal Zupanc.

Zupanc je prepričan, da so se maturanti kljub izrednim razmeram ustrezno pripravili na maturo in da bodo dosegli dobre rezultate. Foto: TV Slovenija
Zupanc je prepričan, da so se maturanti kljub izrednim razmeram ustrezno pripravili na maturo in da bodo dosegli dobre rezultate. Foto: TV Slovenija

Analize praktičnih delov ne kažejo na poslabšanje

Kot je povedal Zupanc, vsebinskih prilagoditev ni veliko. Pri splošni maturi se je poseglo v praktične dele. "Pri splošni maturi je pri vsakem predmetu praviloma 20 odstotkov ocene sestavljene iz deleža, ki je ocenjen v šoli," je pojasnil. Ko so se šole zaprle, so vse državne predmetne komisije za vsak predmet posebej prilagodile zaključek praktičnih delov. Šolam so dovolile podaljšanje roka za oddajo praktičnih izdelkov. "Prve analize praktičnih delov že kažejo, da rezultati niso nič slabši kot v preteklih letih. Izkazuje se, da so morda celo malenkost boljši."

Maturantom je letos omogočeno, da se lahko zaradi utemeljenih razlogov odjavijo od spomladanskega roka in prijavijo na jesenskega. "Če bodo razlogi res utemeljeni, bodo maturanti maturo lahko opravljali jeseni in tudi tisti, ki so prijavljeni na fakultete z omejitvijo vpisa, bodo imeli priznano opravljanje mature za nazaj, kot bi jo opravljali v spomladanskem roku," je povedal direktor Državnega izpitnega centra. Poleg tega bo na ustnih izpitih obstajala možnost preoblikovanja vprašanja na ustnih izpitih. "Po 16. marcu morda kakšen delček snovi na posamezni šoli pri posameznem učitelju ni bil predelan tako dobro, kot če koronavirusa ne bi bilo," je dejal Zupanc in dodal, da bo glede na to imel izpraševalec v dogovoru z maturantom pravico posamezno vprašanje spremeniti.

Kandidati bodo vstopali posamično, med odmori ne bo izhoda

Pojavlja se tudi vprašanje, kaj bo letos drugače med potekom ustnih in pisnih izpitov na šolah. "Ena novost je, da zbiranja dijakov v šoli, okrog oglasnih desk in tako naprej, ne bo," je povedal Zupanc. Šole bodo predhodno seznanile kandidate, v kateri učilnici bodo opravljali izpite. Tam jih bo pričakal nadzorni učitelj, ki bo imel pripravljen točno določen sedežni red. "V šole bodo vstopali posamično, z vsem upoštevanjem higienskih ukrepov," je povedal Zupanc in naštel razkuževanje rok, umivanje rok z milom, nošenje mask na hodnikih. Med pisanjem izpitov bodo kandidati maske lahko sneli.

V običajni učilnici bo 15 kandidatov, med katerimi bo moralo biti vsaj meter in pol varnostne razdalje. Kot je povedal Zupanc, so se z ravnatelji in NIJZ-jem veliko posvetovali tudi o tem, kakšna pravila naj za kandidate veljajo med odmori. "Glede na različne prostorske zmogljivosti šol, število vhodov in izhodov, velikosti dvorišč posameznih šol, smo sklenili, da je letos bolje, če bodo maturanti med odmori ostajali v učilnicah," je povedal Zupanc.

Rezultati bodo objavljeni v predvidenih datumih. Foto: BoBo
Rezultati bodo objavljeni v predvidenih datumih. Foto: BoBo

Za vpogled ne bo več treba v Ljubljano

Z uspehom na letošnji splošni maturi bodo kandidati, tako kot je bilo predvideno, seznanjeni na šolah v ponedeljek, 13. julija. Z geslom bodo rezultati dostopni tudi na spletni strani Rica. Tiste, ki bodo opravljali poklicno maturo, bodo šole o rezultatih obvestile v torek, 7. julija. "Zagotavljamo, da imamo mehanizme, da se lahko zagotovi primerljivost rezultatov, porazdelitev ocen splošnega uspeha med leti," je zatrdil Zupanc in dodal, da je to pomembno zaradi vstopa v terciarno izobraževanje – ne le za letos, temveč tudi za prihodnja leta. "Od 15 do 16 odstotkov maturantov v drugem letu zamenja študijski program, zato je primerljivost med leti zelo pomembna," je pojasnil Zupanc.

Letos bodo prvič izvedeni tudi e-vpogledi, ki so bili sicer predvideni za prihodnje leto ali leto za tem. Kandidati imajo po razglasitvi rezultatov pravico do vpogleda in nato ugovora. Letos jim za to ne bo treba prihajati v Ljubljano in fizično pregledovati pol, ampak bo to mogoče opraviti v računalniških aplikacijah. "Tridnevni vpogled na daljavo bo potekal od 13. do 15. julija, naslednji dan pa bodo lahko kandidati vložili ugovor na oceno oziroma na izračun ocene." Pri poklicnih maturah tehničnih sprememb ne bo.

Maturo jih bo lahko v posebnih prostorih pisalo več kot tisoč

Zupanc je pojasnil, da bodo – tako kot v preteklih letih – posebno pozornost namenili ranljivim skupinam. Status kandidata s posebnimi potrebami ima pri obeh maturah več kot tisoč kandidatov. Vsi ti kandidati imajo zaradi dolgotrajnih bolezni v svojih odločbah za opravljanje mature zapisano, da lahko maturo pišejo v posebnem prostoru. "To bi bil lahko razlog, da množičnega pritiska na šolah za opravljanje mature v posebnih prostorih zaradi epidemije ni zaznati. Kot rečeno, več kot 1000 kandidatov ima to odobreno zaradi dolgotrajne bolezni."

Kot je povedal Zupanc, je od vseh kandidatov na splošni in poklicni maturi državno komisijo za kakršno koli prilagoditev opravljanja mature zaradi koronavirusa prosilo manj kot deset dijakinj in dijakov. Med njimi ni nobenega kandidata, ki bi kot razlog navedel, da je bil okužen z novim koronavirusom ali da bi bila okužba potrjena pri ožjem družinskem članu.