Nezakoniti prehodi meje so v prvi polovici leta porasli za več kot 45 odstotkov v primerjavi z enakim obdobjem lani. Foto: Goran Rovan

Ker policija ugotavlja povečanje nezakonitih prehodov meje na zunanji kopenski schengenski meji in ker se je poslabšalo stanje prometne varnosti, policija potrebuje dodatne okrepitve. Poleg tega bo izvedla več obsežnejših varovanj in zahtevnejših dogodkov, kar terja angažiranje večjega števila policistov. "Obvladovanje varnostnih izzivov se bo v nadaljevanju leta stopnjevalo, zato je utemeljeno pričakovati povečan obseg nalog na različnih področjih dela policije," so navedli v obrazložitvi predloga.

Kadrovska zasedenost slovenske policije je sicer povprečno 70-odstotna, na nekaterih policijskih postajah pa samo 60-odstotna ali manj. Zaradi tega je bila večina pomožnih policistov že angažirana za pomoč pri varovanju državne meje oziroma preprečevanju nezakonitih migracij in tudi za nadomeščanje rednih policistov, ki so opravljali zavarovanje zahtevnejših dogodkov. Letos je bilo tako vpoklicanih že okoli 460 pomožnih policistov, ki so v povprečju opravili okoli tretjino od zakonsko omejenih 30 dni.

Povprečen strošek pomožnega policista za dan vpoklica znaša 44,4 evra, za 30 dni pa 1.332 evrov. Če bi bili vpoklicani vsi pomožni policisti, trenutno je aktivnih 491, bi skupni strošek na mesec znašal 654.012 evrov. Dodatno se k temu prišteje še nadomestilo izgubljenega zaslužka v tem obdobju za tiste pomožne policiste, ki so zaposleni.

Stroški zaposlenega pomožnega policista za vpoklic za 30 dni so ocenjeni na 2.600 evrov. Finančne posledice vpoklica aktivnih policistov do 60 dni so tako finančno ocenjene na 800.000 evrov.