"Po petkovi seji odbora za izobraževanje, ki je v nasprotju z odločitvijo kolegija delal prek 22. ure, sem se odločil, da ZOFVI-ja ne uvrstim med gradivo decembrske seje," je sporočil predsednik DZ-ja. Foto: BoBo

Odbor DZ-ja za izobraževanje je v petek nekaj pred polnočjo sprejel koalicijska dopolnila k predlogu novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), ki spreminja sestavo svetov zavodov. Po skoraj osmih urah seje, nekaj pred 22. uro, je Luka Mesec (Levica) predsednico odbora Ivo Dimic (NSi) opozoril, da odbor po 22. uri ne sme zasedati, in ji predlagal prekinitev seje.

Aljaž Kovačič iz LMŠ-ja je ob tem navedel, da je predsednik DZ-ja Igor Zorčič predsednici odbora poslal sporočilo, v katerem je izrazil pričakovanje, da bo seja ob 22. uri prekinjena. A je Iva Dimic vztrajala in kljub glasnemu nasprotovanju poslancev Levice in LMŠ-ja nadaljevala glasovanje k dopolnilom, zavrnila je tudi možnost postopkovnih predlogov.

Mesec je zato napovedal, da bo zahteval razrešitev Ive Dimic z mesta predsednice odbora in napovedal obstrukcijo seje. V stranki Levica so na predsednika DZ-ja že naslovili dopis, v katerem zahtevajo razveljavitev vseh odločitev, ki so bile sprejete na petkovi seji. Ob tem od Zorčiča pričakujejo, da na načelni ravni pozove Ivo Dimic k odstopu, saj vodenje petkove seje po njihovi oceni ni potekalo zgolj v nasprotju s poslovnikom DZ-ja, ampak tudi v nasprotju z osnovnimi demokratičnimi standardi.

Igor Zorčič je na Twitterju sporočil, da se je po seji odbora, ki je v nasprotju z odločitvijo kolegija delal prek 22. ure, odločil, da predloga zakona o organiziranosti in financiranju vzgoje in izobraževanja ne uvrsti na decembrsko sejo.

Člani SDS-a, NSi-ja in SMC-ja sprejeli dopolnila koalicije

Pred Luko Mesecem je obstrukcijo seje v petek napovedal tudi Aljaž Kovačič (LMŠ), a Iva Dimic nobene napovedi obstrukcije ni sprejela, ker ni bila napovedana ob začetku obravnave točke. Opozicijski poslanci so sejo z očitki o neregularnem vodenju seje po 22. uri zapustili.

Člani strank SDS-a, NSi-ja in SMC-ja so se sami opredeljevali do vloženih dopolnil. Zavrnili so sklop dopolnil Levice in sopodpisnikov LMŠ-ja, SD-ja, SAB-a ter poslanske skupine nepovezanih poslancev, sprejeli pa dopolnila koalicije.

Iva Dimic: Poslanci Levice z neprimernim obnašanjem in postopkovnimi predlogi zavlačevali sejo

Predsednica odbora DZ-ja za izobraževanje Iva Dimic je ob očitkih o nedopustnem vodenju petkove seje odbora dejala, da je bila ta sklicana v skladu s poslovnikom DZ-ja. Kolegij predsednika DZ-ja sicer ni sprejel sklepa za nadaljevanje seje po 22. uri, a so poslanci Levice z neprimernim obnašanjem in postopkovnimi predlogi sejo zavlačevali, je poudarila.

Seja se je po besedah Ive Dimic nadaljevala tudi po 22. uri, ker je bil odbor že v fazi glasovanja o vloženem dopolnilu k prvemu členu predloga novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ko se je v dvorani, kjer je potekal odbor, začel nemir, prekinitve s posameznimi postopkovnimi predlogi in osebne grožnje.

Kot je pojasnila, je zato dala na glasovanje sklep, ali se poslanci strinjajo, da odbor sejo nadaljuje. Po njenih besedah je namreč dolžnost predsedujočega na odboru, da stori vse skladno s poslovnikom, ki ga kot predsedujoči takrat tudi tolmači. Sklep o nadaljevanju seje je bil sicer po njenih besedah potrjen, zavrača pa tudi očitke, da odbor ni bil sklepčen.

Dimic se je ob tem odzvala še na obnašanje poslancev Levice in poslanca LMŠ-ja Aljaža Kovačiča, ki je bilo po njeni oceni "neprimerno za hram demokracije". Tudi sicer dogajanje na seji ocenjuje kot nedopustno. Kot je še poudarila, je razočarana nad verbalnim nasiljem, ki so mu bili priča na seji.

Dimic je ob tem še jasno povedala, da ne namerava odstopiti z mesta predsednice odbora DZ-ja za izobraževanje, kot so predlagali v poslanski skupini Levica. Je pa Dimic ob tem presenečena nad Zorčičevo odločitvijo o umiku obravnave predloga novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Po njenih besedah je namreč zakon skladno z vsemi postopki pripravljen na obravnavo in se zato postavlja vprašanje, "kaj je bil namen in ali je bila to organizirana skupna akcija opozicije".

Zorčič: Kršitev ure ni razlog za izničenje sprejetih sklepov

Kot je po seji kolegija pojasnil Zorčič, je bila na petkovi seji odbora za izobraževanje kršena odločitev kolegija, da sme seja odbora potekati zgolj do 22. ure. Ob tem je poudaril, da bi se morali poslanci in poslanke držati lastnih odločitev in sklepov, sicer se "nam ne piše nič dobrega". Sicer pa je Zorčič na seji kolegija predlagal, da se obravnava predloga novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja uvrsti na eno izmed prihodnjih rednih sej DZ-ja, predvidoma bodo tako poslanci in poslanke predlog novele zakona obravnavali januarja.

Odbor za izobraževanje dal zeleno luč noveli zakona o organiziranosti šolstva

Sklepov, ki so bili sprejeti na petkovi seji, pa po Zorčičevih besedah ni mogoče razrešiti, saj poslovnik DZ-ja tega ne predvideva. Sama kršitev ure pa po njegovih besedah ni razlog za izničenje sprejetih sklepov. Ura, do katere naj bi potekala seja odbora, je bila namreč določena skladno s terminskim načrtom dela DZ-ja, torej kot odločitev kolegija, ni pa to kršitev poslovnika DZ-ja, je pojasnil Zorčič. Bo pa na temo samega poteka seje in sprejetih sklepov sklical posvet z vodji poslanskih skupin in predstavniki pristojnih služb, na katerem bodo pregledali, ali je mogoče v povezavi s samo sejo "identificirati kar koli problematičnega".

Kot je še dodal Zorčič, od napovedi Levice, da bo predlagala razrešitev Ive Dimic z mesta predsednice odbora za izobraževanje, ne pričakuje prav veliko, saj je organizacija dela DZ-ja in delovnih teles urejena tako, da ima posamezna poslanska skupina dodeljeno določeno mesto v posameznem odboru in kot taka tudi predlaga kandidata na mesto predsednika, ki izhaja iz njihove kvote. Predsednik DZ-ja ali katera koli druga poslanska skupina tako po njegovih besedah nimata pristojnosti za zamenjavo predsednikov posameznih delovnih teles.

Han. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.
Han. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.

Han: Osnove ne veljajo več

Vodja poslanske skupine SD-ja Matjaž Han pa je v izjavi po kolegiju dejal, da že nekaj časa opaža, da osnovni dogovori v DZ več ne veljajo. Ob tem je spomnil na sestavo posameznih matičnih odborov, v katerih imajo po njegovih besedah nekatere stranke preveč glasov glede na število poslancev v parlamentu.

Petkova seja odbora DZ-ja za izobraževanje je po njegovi oceni tako pokazala, kako "DZ ta moment deluje, kako si nekateri predsedniki, in to ni samo gospa Iva Dimic, predstavljajo vodenje sej". Kot je še ocenil Han, v DZ-ju primanjkuje bontona in dogovorov med poslanci. "In jaz sem obupal nad tem mandatom, upam, da bo naslednji mandat boljši," je še dejal.

V Levici naštevajo kršitve poslovnika, koalicija ji očita zavlačevanje

Zorčičevo odločitev, da predloga zakona ne uvrsti na dnevni red decembrske seje, je pozdravil vodja poslancev Levice Matej T. Vatovec. Po njegovih besedah se je na omenjeni seji zgodilo vsaj pet kršitev poslovnika DZ-ja, med drugim je navedel delo odbora po 22. uri, onemogočenje razprave, glasovanje o vloženih dopolnilih pred koncem razprave, onemogočanje podajanja postopkovnih predlogov in odrekanje možnosti napovedi obstrukcije seje.

Prvi korak v pravo smer je bil po njegovi oceni storjen z Zorčičevo odločitvijo, da predlog novele zakona umakne z dnevnega reda decembrske redne seje DZ-ja. Vatovec ob tem pričakuje, da bodo na napovedanem posvetu z vodji poslanskih skupin ugotovili, da zakon ni bil sprejet po regularnem parlamentarnem postopku in da bodo našli način bodisi za ponovno obravnavo zakona bodisi da obravnave zakona v tem mandatu ne bo.

Če bo sprejeta odločitev, da DZ na decembrski seji ne bo obravnaval predloga novele zakona, obstaja možnost, da takšno ravnanje postane redna praksa, pa je na seji kolegija opozoril poslanec NSi-ja Aleksander Reberšek. Ob tem je poslancem Levice očital, da so z zavlačevanjem petkove seje in več zahtevami po prekinitvi seje za 45 minut želeli preprečiti, da bi odbor končal razpravo o predlogu zakona. Z njim se je strinjal tudi vodja poslanske skupine SDS-a Danijel Krivec, ki je ob tem predlagal, da se poslanske skupine na ločenem posvetu "resno pogovorijo o delu po 22. uri".

Poslanke in poslanci bodo na rednem decembrskem zasedanju med drugim sicer odločali tudi o interpelaciji notranjega ministra Aleša Hojsa in okoljskega ministra Andreja Vizjaka, je sklenil kolegij predsednika DZ-ja.

Zaplet na seji odbora za izobraževanje