Zahodna tribuna Ljudskega vrta (levo) bo prenovljena na začetku leta 2021. Foto: BoBo
Zahodna tribuna Ljudskega vrta (levo) bo prenovljena na začetku leta 2021. Foto: BoBo

Kot je razvidno iz razpisa, je rok za oddajo ponudb 12. november, izbrani izvajalec pa bo moral projekt končati najpozneje 400 dni od sklenitve pogodbe. Na mestni občini bodo po odpiranju najprej preverili ponudbe, nato pa s tistimi, ki bodo ustrezali pogojem, izpeljali še neposredna pogajanja.

Prenova zahodne tribune naj bi se začela v letu 2020, končana pa naj bi bila na začetku leta 2021.

V skladu z noveliranim investicijskim programom se je vrednost projekta povišala že na 6,5 milijona evrov, kar je poldrugi milijon evrov več, kot so načrtovali in rezervirali v letošnjem in proračunu za naslednje leto.

Gre za nadaljevanje del, ki ob zadnjih gradbenih posegih na stadionu leta 2008 niso bila dokončana. Ureditev prostorov pod severno in južno tribuno, ki so jo začeli lani, je že skoraj končana. Večji zalogaj pa je obnova stare, zahodne tribune, ki je delno tudi spomeniško zaščitena.

Tega posega se je tik pred volitvami lotila prejšnja mestna oblast na čelu s takratnim županom Andrejem Fištravcem, čeprav je bilo že takrat jasno, da bo to za občinsko blagajno velik zalogaj.

V lanskem proračunu so za to predvideli pet milijonov evrov, a so vse ponudbe, ki so prispele na lanski razpis za izbiro izvajalca del, bistveno presegale ocenjeno vrednost naložbe.