V skupini bi bili predstavniki direktorata za šport, ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) in strokovnega sveta za šport.

Gregor Jurak z ljubljanske Fakultete za šport je vodil skupino, ki je  pripravila nabor mogočih ukrepov za zajezitev novega koronavirusa na področju športa.  : www.alesfevzer.com
Gregor Jurak z ljubljanske Fakultete za šport je vodil skupino, ki je pripravila nabor mogočih ukrepov za zajezitev novega koronavirusa na področju športa. : www.alesfevzer.com

Predlog je pripravil podpredsednik strokovnega sveta Stanko Glažar, ki po septembrskem odstopu Luke Steinerja vodi ta organ. Dopolnil ga je Boro Štrumbelj, nastal pa je po daljši razpravi in podrobni predstavitvi trenutnega stanja in mogočih ukrepov, ki jih je pripravila posebna skupina strokovnega sveta.

To je vodil Gregor Jurak z ljubljanske Fakultete za šport, v njej pa so bili še Rado Pišot, direktor Znanstveno-raziskovalnega središča Koper, generalni sekretar OKS-a Blaž Perko in podpredsednik OKS-a Janez Sodržnik.

Gibalne sposobnosti manjše za 16 odstotkov
Jurak je na seji izrazil veliko zaskrbljenost zaradi posledic zapiranja športnih objektov. "Razmere so se zaradi drastično drugačnega življenjskega sloga med osnovnošolci, pri katerih imamo zbrane podatke za raziskavo in sklepe, zelo poslabšale. Gibalne sposobnosti so se glede na stanje pred krizo zmanjšale povprečno za 16 odstotkov, debelost pa se je povečala za več kot 20 odstotkov," je navedel Jurak.

Poleg upada gibalne sposobnosti pri otrocih bodo po njegovi oceni številni izmed njih izgubili interes za vključevanje v šport. Dodal je, da se po ponovnem odprtju družbe trije od desetih otrok v ZDA, kjer so opravili študijo, niso vrnili v šport, četudi so imeli tako finančne možnosti kot tudi pomoč staršev.

Gibalna dejavnost pomembna za duševno zdravje
Jurak je poudaril, da gibalna dejavnost ni pomembna le za telesno zdravje, ampak tudi za duševno. Večji je tudi učni uspeh, ker je zbranost pri športno dejavnih večja, povečuje pa se tudi dejavnost na drugih področjih pozneje v življenju. Gibanje preventivno vpliva tudi na možnost okužbe in njene posledice, je dejal Jurak.

Skupina je pripravila tudi obsežen pregled in rešitve ukrepov na področju športa za zajezitev epidemije. O tem na svetu niso glasovali, sprejetju v taki obliki je nasprotoval Marko Šibila, tudi Boro Štrumbelj pa je bil proti nekaterim predlogom. Vsi pa so se strinjali, da naj se pri pripravi ukrepov posluša in vključi tudi športno stroko.

Pišot: Veliko smrti povezanih z debelostjo in pomanjkanjem gibanja
Jurak in Sodržnik sta menila, da tudi po tem, ko bo na voljo cepivo, virusa ne bomo premagali in se bomo morali naučiti z njim živeti. Pišot pa je navedel, da je veliko smrti povezanih z debelostjo in pomanjkanjem gibanja, zato je treba vsem, ne glede na zdravstvene razmere, ponuditi in omogočiti ustrezne gibalne dejavnosti.

Člani strokovnega sveta so tudi predlagali, da se že zdaj nekoliko bolj natančno opredelijo izjeme za delovanje tekmovalnega športa, da ne bi nastajale težave pri prehodu meje po vračanju s tekmovanj v domovino.

O morebitnem novem predsedniku sveta tokrat niso odločali. Glažar je dejal, da bo o tem svet, poleg drugih kadrovskih zadev, odločal na eni naslednjih sej, ki bo potekala v živo.