Tretji največji prejemnik letnega programa športa je kajakaška zveza, ki je prehitela veliko bolj številčne zveze, kot so planinska, atletska, košarkarska, rokometna, nogometna ... Foto: www.alesfevzer.com
Tretji največji prejemnik letnega programa športa je kajakaška zveza, ki je prehitela veliko bolj številčne zveze, kot so planinska, atletska, košarkarska, rokometna, nogometna ... Foto: www.alesfevzer.com

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo rezultate javnega razpisa za izbor izvajalcev letnega programa športa (LPŠ) na državni ravni v Republiki Sloveniji za leto 2022.

Z naskokom največ je iz proračuna pripadlo Smučarski zvezi Slovenije, ki bo iz LPŠ-ja za letos prejela 1.825.766 evrov. Sledi Olimpijski komite Slovenije, ki bo prejel 1.201.143 evrov.
Med največjimi prejemniki proračunskega denarja, namenjenega letnim programom športa, so še Kajakaška zveza Slovenije (810.567 evrov), Planinska zveza Slovenije (616.661), Atletska zveza Slovenije (551.073), Košarkarska zveza Slovenije (544.094), Rokometna zveza Slovenije (416.881), Judo zveza Slovenije (412.457), Nogometna zveza Slovenije (409.269).

Z denarjem za LPŠ se financirajo prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, obštudijske športne dejavnosti, športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, vrhunski šport, šport invalidov, športna rekreacija, šport starejših, statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna podpora programom, delovanje športnih organizacij, mednarodna dejavnost v športu, športno vedenje ter preprečevanje dopinga v športu.

Izbrani izvajalci bodo sredstva, pridobljena na javnem razpisu, lahko koristili več kot mesec dni prej kot v preteklem letu, so še zapisali pri MIZŠ-ju.