Pikalo in Smrekar sta se zavezala k sodelovanju pri organizaciji svetovnega prvenstva v smučarskih poletih prihodnje leto v Planici, svetovnega prvenstva v biatlonu leta 2021 na Pokljuki in svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju leta 2023 v Planici.

Enzo Smrekar in Jernej Pikalo sta podpisala namero o sodelovanju. Foto: BoBo

"Ob tej priložnosti bi se najprej zahvalil premierju Marjanu Šarcu, ministru Jerneju Pikalu in vsem drugim ministrom vlade, da so prepoznali to izjemno priložnost, ki nam jo ponujajo svetovna prvenstva. To je vsekakor priložnost, ko se Slovenija lahko pokaže v svetu. Vedno smo bili dobri organizatorji in tudi tokrat se bomo predstavili v najboljši luči. Znotraj projektov, ki so pred nami, že delamo z največjo vnemo," je uvodoma dejal Smrekar. "Ta namera je prvi korak, pred nami pa je še veliko usklajevanja, manjših projektov znotraj ministrstev. Veselimo se sodelovanja in verjamem, da bomo naredili dogodke nepozabne."

Ob podpisu pisma o nameri je bil zadovoljen tudi Pikalo. "Nekaj časa je trajalo, da smo se uskladili, a vse to ne sme odvrniti našega fokusa od tistega, kar je ključno. To je, da hočemo biti skupaj s smučarsko zvezo in sodelavci odlični organizatorji treh velikih prireditev. Želimo pokazati, da je to projekt nacionalnega pomena, da kot tak zahteva tudi določene finančne, organizacijske in drugačne prilagoditve, da je to izjemnega pomena za Slovenijo, pa ne samo v smislu promocije, ampak širše," je poudaril minister.

"Govorimo o otrocih, o športu, o tistem najboljšem, kar pravzaprav znamo in zmoremo kot organizatorji na eni in športniki na drugi strani. To je začetek sodelovanja, od tod pa gremo naprej in treba bo veliko sodelovanja. S tem pismom se Republika Slovenija in Smučarska zveza Slovenije zavezujeta, da bosta dobro sodelovali, in sicer z enim samim namenom, da se vse tri prireditve izpeljejo na najboljši mogoč način," je sklenil Pikalo.

Z namenom odlične organizacije in izvedbe velikih mednarodnih športnih prireditev ter promocije države in znamke Slovenije sta se vlada in SZS dogovorila o skupnem sodelovanju pri pripravi, organizaciji in izvedbi omenjenih treh svetovnih prvenstev. SZS se s podpisom namere zavezuje, da bo pripravil, usmerjal in izvajal vse potrebne dejavnosti za odlično organizacijo in izvedbo SP-jev v skladu s standardi FIS-a in IBU-ja in z zakoni in uredbami ter drugimi predpisi s področja okolja in narave ter sprejel vse ukrepe za zmanjšanje vpliva na okolje. SZS se z vsemi razpoložljivimi finančnimi in kadrovskimi viri še zaveže, da bo ob tem, da se vsa prvenstva načrtujejo na naravovarstveno občutljivih območjih, spoštoval varstvene cilje in jih upošteval pri organizaciji prvenstev.

Vlada si bo z namenom doseči dolgoročne infrastrukturne, okoljske, družbene in finančne učinke za Slovenijo prizadevala, da bo skupaj z ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrstvom za infrastrukturo, ministrstvom za okolje in prostor (Javni zavod Triglavski narodni park, Zavod RS za varstvo narave), ministrstvom za notranje zadeve, ministrstvom za obrambo, ministrstvom za zdravje in ministrstvom za zunanje zadeve v okviru zakonskih pristojnosti in v okviru zmožnosti svojih finančnih in kadrovskih resursov zagotovila ustrezno podporo, infrastrukturo in sofinanciranje potrebnih dejavnosti za odlično izvedbo SP-jev, so sporočili iz ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.