Ministrstvo je predstavilo letošnje zneske in tematska področja, ki bodo sofinancirana iz državnega proračuna. Foto: Pixabay
Ministrstvo je predstavilo letošnje zneske in tematska področja, ki bodo sofinancirana iz državnega proračuna. Foto: Pixabay

Lani, ko je šport prvič doslej prešel pod okrilje MGTŠ-ja, so iz proračuna države za programe športa zagotovili skupno 33,4 milijona evrov.

Največji delež ima sofinanciranje športne infrastrukture v vrednosti slabih 32,5 milijona evrov, namenjenih pretežno občinam, kjer pa gre za dveletni program. "Mislim, da smo naredili velik korak naprej pri sofinanciranju športa, posebej pri investicijah v športu," je poudaril Matjaž Han, minister za gospodarstvo, turizem in šport.

Dodal je, da bodo skupaj še z nekaj evropskimi razpisi, ki pa imajo bistveno manjši delež, v daljšem časovnem obdobju skupaj namenili 65 milijonov evrov. Han je tudi napovedal, da bi bil lahko razpis za športno infrastrukturo pripravljen v mesecu in pol, "gre pa za dveletni razpis", je dodal resorni minister.

14,37 milijona za športne programe

Direktor direktorata za šport Dejan Plastovski je pojasnil, da je za športne programe v tem letu namenjenih 43,3 milijona evrov. Od tega iz javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa, ki bo zaključen 11. marca, 14,37 milijona evrov. To je slab milijon več kot lani.

"Denar iz razpisa bo na voljo od aprila naprej," je povedal Plastovski. Omenjena sredstva so namenjena Olimpijskemu komiteju Slovenije (OKS), Zvezi za šport invalidov, panožnim zvezam in drugim športnim organizacijam.

8,53 milijona evrov za vrhunski šport

V tokratnem razpisu bo za šport otrok in mladine namenjenih 4,26 milijona evrov, za strokovne in razvojne naloge v športu 1,56 milijona, za program vrhunskega športa pa 8,53 milijona evrov.

Drugi razpisi bodo objavljeni pozneje. Okvirno 9,19 milijona bo predvidoma razpisanih še v prvi četrtini tega leta za plače strokovnega osebja v nacionalnih panožnih športnih šolah.

Poudarek na rekreaciji in vseh generacijah

V drugi četrtini leta je predvidenih 4,41 milijona za športno rekreacijo in programe za krepitev zdravja vseh generacij. V istem obdobju bo za socialno vključenost invalidov na voljo pet milijonov.

Kot so pojasnili, želijo z javnim razpisom za izbor izvajalcev letnega programa športa povečati delež športno dejavnih odraslih prebivalcev Slovenije v strokovno vodenih programih, povečati število športnikov v tekmovalnih sistemih, obdržati število vrhunskih športnikov in povečati prepoznavnost športa kot pomembnega družbenega podsistema.