Predsednik OKS-ja Bogdan Gabrovec je v prvem odzivu na interventni zakon dejal:
Predsednik OKS-ja Bogdan Gabrovec je v prvem odzivu na interventni zakon dejal: "Predlogi v prvem svežnju megazakona so pravi in vlada RS si zasluži vse pohvale. Pomenijo dober temelj za nadgradnjo v drugem svežnju. Prepričan sem, da se šport v najširšem pomenu besede brez pomoči države ne bo pobral." Foto: BoBo

"Veseli nas, da omenjeni zakon vključuje ukrepe tudi za športne organizacije, ki so zaradi situacije odpovedale svoje dejavnosti in dogodke ter tako imele finančne posledice, ki ogrožajo tudi njihovo prihodnje delovanje. Pričakujemo, da bodo predstavljenim ukrepom "megazakona" sledili ukrepi za normalizacijo delovanja športa po koncu epidemije, ker se bodo posledice epidemije v športu občutile kot v gospodarstvu," so zapisali na Olimpijskem komiteju Slovenije – Združenju športnih zvez.

Fundacija za šport za vrhunski šport namenila skoraj dva milijona evrov

Ti so v zadnjih dneh opravili poizvedbo med športnimi organizacijami o razmerah na terenu in posledicah epidemije koronavirusa: "Izmed več kot 2.000 registriranih športnih organizacij smo dobili odzive 606, od tega 35 športnih zvez ter 571 športnih društev in ugotovili, da je zaradi teh razmer ogroženih 800 redno zaposlenih v teh športnih organizacijah in več kot 4.134 stalnih zunanjih sodelavcev, pretežno samozaposlenih, ki skrbijo za delovanje športnih dejavnosti. Iz navedenega so izvzeti vsi zaposleni športniki in trenerji v javni upravi na ministrstvih in trenerji, zaposleni v nacionalnih panožnih športnih šolah," so sporočili iz OKS-ja in dodali, da so zgolj med organizacijami, ki so sodelovale v anketi, zaznali izpad prihodkov za 25,5 milijona evrov. "Podatke bomo zbirali še naprej in z gotovostjo lahko trdimo, da se bo znesek izpada prihodkov še povečeval."

Šport kot pomemben del družbe temelji na znanstveno dokazanem vplivu na zdravje – tako telesno kot duševno in družbeno – socializacijo ter povezanost ljudi, promocijo Slovenije in gospodarstvo. Šport ima pomembno vlogo pri spodbujanju solidarnosti, strpnosti in odgovornosti, je eno od pomembnih področji prostovoljnega dela ter dejavne udeležbe v družbi, krepi zavezanost pozitivnim vrednotam in narodni identifikaciji.

Bogdan Gabrovec, predsednik OKS-ja

Pri OKS-ju so veseli, da je ministrski zbor pod vodstvom predsednika vlade Janeza Janše prepoznal pomembno vlogo slovenskega športa in športnih organizacij, s čimer je po njihovem mnenju preprečil črn scenarij za pojavne oblike športne gibalne dejavnosti s ciljem ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja in zabave, kot tudi za tekmovanja in programe priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov, usmerjenih v doseganje vrhunskih športnih dosežkov na mednarodni ravni.

V želji po hitrem ukrepanju in podpori športnim organizacijam so na OKS-ju – ZŠZ-ju pripravili predloge ukrepov, ki so nujni za preživetje športnih organizacij in konkurenčnosti slovenskega športa na mednarodni ravni ter jih razdelili v dva sklopa. V prvem sklopu so pripravili predloge, ki so usmerjeni predvsem k ohranjanju delovnih mest in blaženju trenutnega stanja v športu: "Veseli nas, da so bili upoštevani v predlaganem zakonu in so delavci v športu ter poklicni športniki izenačeni z drugimi delavci. Tako bo v tem trenutku omogočena premostitev prvih težav športnih organizacij, športnih delavcev in poklicnih športnikov, ki so nastale zaradi epidemije."