V drugem valu se je med okuženimi povečal delež predvsem med mladimi. Foto: EPA
V drugem valu se je med okuženimi povečal delež predvsem med mladimi. Foto: EPA

Novi koronavirus se je v Sloveniji pojavil na začetku marca. Svoj vrh je dosegel 26. marca, ko je bilo potrjenih 61 novih okužb. Zaradi ukrepov, med katerimi velja poudariti zaprtje številnih ustanov in omejitve javnega gibanja, se je prvi val razmeroma hitro končal. Od prvega do zadnjega primera v prvem valu je minilo natanko 12 tednov.

Takrat je bilo število dnevnih okužb več dni zapored na ničli, nato smo opazili počasno, a vztrajno rast. Od takrat je znova minilo 12 tednov, ko lahko primerjamo oba vala. Ker število opravljenih testov (in s tem potrjenih okužb) niha zaradi vpliva koncev tedna, so na spodnjem grafu navedene nove okužbe v enem tednu (torej od ponedeljka do nedelje).

Naslov infografike: Novi primeri po tednih

Opomba: Meja med obema valoma je postavljena na 24. maj. V tem tednu je bilo potrjenih najmanj primerov (3). Ta dan obravnavani časovni interval hkrati deli na dve obdobji po natanko 12 tednov.

Primerjava 1. in 2. vala

V drugem valu še ni jasnega vrha
Graf jasno pokaže, da je prvi val prišel zelo hitro, zaradi vpliva karantene pa se je enako hitro tudi končal. Na drugi strani so absolutne tedenske številke pri drugem valu nižje, zato pa je vrh precej bolj razpotegnjen. Tedenski rekord v drugem valu je bil navsezadnje dosežen prav prejšnji teden, ko je bilo od ponedeljka do nedelje ugotovljenih 174 primerov.

Razlike v starostnih skupinah
Zanimiv je tudi pregled po starostnih skupinah. Rdeči stolpci predstavljajo delež okužb v prvem valu, modri pa v drugem stolpcu.

Naslov infografike: Starostne skupine - covid

Izstopata predvsem dve razliki. Izrazito se je povečal delež potrjenih okužb v starostni skupini od 15 do 34 let, na drugi strani pa se je zmanjšal delež v najstarejši skupini. To lahko pojasnimo z dvema dejavnikoma. Po podatkih NIJZ-ja so se v zadnjih dneh precej povečale vnesene okužbe iz Hrvaške, kjer so se mladi udeležili zabav. Na drugi strani pa na padec deleža najstarejše skupine vplivajo preventivni ukrepi v domovih za starejše občane, kjer je bilo okužb precej manj kot v prvem valu.

V drugem valu manj najusodnejših številk
Obe dejstvi tudi vplivata na število hospitaliziranih in umrlih, ki jih je v drugem valu občutno manj.

StatistikaPrvi valDrugi val
Hospitalizirani37292
Umrli10722

V primerjavi obeh valov se je občutno tudi zmanjšal delež okužb v najobčutljivejših skupinah − v domovih za starejše občane in v zdravstvu. V prvem valu je kar 42 odstotkov vseh potrjenih okužb prihajalo iz omenjenih skupin, ta delež pa v drugem valu znaša le še slabih 16 odstotkov. Podrobnosti so v spodnjem grafu.

Naslov infografike: Covid ranljive skupine

Obrat v razmerju po spolu
Za konec pa še zadnja razlika − po spolu. V prvem valu je bilo med okuženimi več žensk (56 – 44 %), v drugem valu pa se je razmerje ravno obrnilo, v zadnjih 12 tednih je namreč med novimi potrjenimi okužbami 56 odstotkov moških, 44 odstotkov pa je žensk.

Vira podatkov: NIJZ in sledilnik.