Veliko ljudi si ob novoletnih sklepih postavi cilje, povezane z zdravjem, gibanjem in prehrano. Foto: AP
Veliko ljudi si ob novoletnih sklepih postavi cilje, povezane z zdravjem, gibanjem in prehrano. Foto: AP

Na MMC-ju z januarjem začenjamo objavljati podcast Številke, ki bo dostopen vsak petek. Dan prej bomo objavili posebno infografiko, v kateri bomo predstavili nekaj številk, o katerih bo govor v oddaji. Tema prve oddaje so novoletni sklepi, o katerih bo v petek razmišljal psiholog Janek Musek.

Odstotek uresničitev se vrti okrog deset
O novoletnih sklepih ne obstaja ravno veliko raziskav, še manj pa so njihovi rezultati skladni. Richard Wiseman z univerze v Bristolu je pred leti delal raziskavo, v kateri je sodelovalo 3.000 udeležencev. Dobra polovica teh, natančno 52 odstotkov, je bila prepričana, da jim bo uspelo uresničiti zastavljen cilj. Wiseman pa je po enem letu ugotovil, da je sklep uspelo uresničiti le 12 odstotkom udeležencev.

Več uspeha vendarle pri novoletnih sklepih
Kako smiselno je postavljati cilje in zaobljube prav ob prelomu leta, in ne, denimo, ob kakšnem drugem dnevu? Psiholog John Norcross z univerze Scranton v Pensilvaniji je prepričan, da zelo. Svoje udeležence je razdelil v dve skupini. V prvi so bili posamezniki, ki so svoje cilje postavili ob novem letu, v drugi skupini pa so bili tisti, ki so svoj sklep postavili ob drugem času. Nato je preverjal, koliko udeležencev se svojih ciljev še drži po šestih mesecih. Ugotovil je, da je bila prva skupina 10-krat uspešnejša. Kar 46 odstotkov ljudi, ki so sklepe postavili ob novem letu, so se jih držali tudi po pol leta, v drugi skupini pa je bilo takih le še 4 odstotkov udeležencev.

Slovenci v tem trenutku bolj optimistični
Novo leto je čas, ko zremo v prihodnost. S kakšnimi očmi jo vidimo? Imajo naše leče optimističen ali pesimističen predznak? Nedavna mednarodna raziskava je ugotovila, da optimističen. V raziskavi je sodelovalo več kot 150.000 udeležencev iz 142 držav. Rezultati so pokazali, da je optimizem splošen, saj je velika večina ljudi optimističnih. Prebivalci Slovenije so bolj optimistični kot povprečni državljani sveta, saj med 142 državami zasedajo 44. mesto. Ta optimizem pa nekoliko splahni, ko govorimo o prihodnosti, prebivalci Slovenije so tu pod svetovnim povprečjem in zasedajo le 104. mesto.