Na zadnji dan leta 2014 je bilo v Sloveniji zaposlenih 5.625 zidarjev in 26 zidark. Foto: BoBo
Na zadnji dan leta 2014 je bilo v Sloveniji zaposlenih 5.625 zidarjev in 26 zidark. Foto: BoBo

Ta teden na podkastu Številke prinašamo nekaj primerjav med spoloma v Sloveniji. Partner Številk Statistični urad Republike Slovenije nam je posredoval podatke, kateri poklici v Sloveniji so po spolni strukturi najbolj monotoni.

Analizirali so 50 najpogostejših poklicev v Sloveniji. V decembru 2014 je bilo v poklicu vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev/vzgojiteljice in pomočnice predšolskih otrok 97,5 odstotka žensk, v poklicu učitelji/učiteljice razrednega pouka je bilo 94,0 odstotkov žensk ter v poklicu čistilci, strežniki in gospodinjski pomočniki/čistilke, strežnice in gospodinjske pomočnice pa 92,1 odstotka žensk.

Na drugi strani je bil med 50 najpogostejšimi poklici najbolj ekstremen odstotek moških v poklicu zidarji/zidarke ter v poklicu vozniki/voznice težkih tovornjakov in vlačilcev. Pri obeh poklicih je bilo moških 99,5 odstotka. Podrobnosti so v spodnji infografiki.