Obvestila

Ni obvestil.

Obvestila so izklopljena . Vklopi.

Kazalo

Predlogi

Ni najdenih zadetkov.


Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

MMC RTV 365 Radio Televizija mojRTV × Menu
Plavanje - evropsko prvenstvo, prenos iz Beograda

Katalog zbirke osebnih podatkov o javnih naročilih

Naziv zbirke osebnih podatkov:
KATALOG ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV O JAVNIH NAROČILIH

Podatki o upravljavcu:
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA, javni zavod, Kolodvorska 2, 1000 Ljubljana matična številka: 5056497

Pravna podlaga za obdelavo podatkov:

 • Zakon o javnih naročilih – ZJN-1-UPB1 (uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 36-1566/2004),
 • Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja - ZRPJN-UPB2 (uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS št. 99-3402/2004)
 • Pravilnik o izvajanju naročil male vrednosti,
 • Pravilnik o izvajanju razpisov za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

 • pravne in fizične osebe, ki oddajo javno ponudbo na razpisu za javna naročila JZ RTV Slovenija.

Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:

 • firma oziroma ime ponudnika,
 • pravnoorganizacijska oblika,
 • naslov ponudnika,
 • številka osebnega (poslovnega) računa,
 • banka,
 • ime in priimek kontaktne osebe, odgovorne za ponudbo,
 • elektronski naslov, telefon in faks kontaktne osebe,
 • davčna številka ponudnika,
 • matična številka ponudnika,
 • ime in priimek odgovorne osebe za podpis pogodbe,
 • naziv odgovorne osebe za podpis pogodbe.

Namen obdelave:

 • izbira najboljšega ponudnika.

Rok hrambe osebnih podatkov:

 • osebni podatki se hranijo najmanj toliko časa, kolikor trajajo pogodbeni roki izvajanja posameznega naročila, drugače pa skladno s predpisi, ki urejajo področje dokumentarnega gradiva in arhiva.

Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna podlaga omejitev:

 • pravice posameznika glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov so omejene skladno s 36. členom ZVOP-1.


Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:

 • osebne podatke, vsebovane v zbirki uporablja samo naročnik.

Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretje države, kam, komu in pravno podlago iznosa:

 • osebni podatki se ne iznašajo v tretjo državo.

Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:

 • osebni podatki so zavarovani tako, kot to določa Pravilnik o varovanju osebnih podatkov.


Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:

 • povezane zbirke osebnih podatkov niso vzpostavljene.

v. d. gen. dir. RTV Slovenija, Aleks Štakul,
zanj na podlagi gen. pooblastila, evidentiranega
pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod
opr. št. Su 180800/2002-1268, vodja pravne službe

Dragan Trivič

Prijavite se na e-novice

Prijavite se na e-novice

Neveljaven email naslov