Predlogi

Ni najdenih zadetkov.


Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Deli Televizija MMC Radio Kazalo
Stanje na cestah in mejnih prehodih

Katalog zbirke osebnih podatkov o javnih naročilih

Naziv zbirke osebnih podatkov:
KATALOG ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV O JAVNIH NAROČILIH

Podatki o upravljavcu:
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA, javni zavod, Kolodvorska 2, 1000 Ljubljana matična številka: 5056497

Pravna podlaga za obdelavo podatkov:

 • Zakon o javnih naročilih – ZJN-1-UPB1 (uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 36-1566/2004),
 • Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja - ZRPJN-UPB2 (uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS št. 99-3402/2004)
 • Pravilnik o izvajanju naročil male vrednosti,
 • Pravilnik o izvajanju razpisov za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

 • pravne in fizične osebe, ki oddajo javno ponudbo na razpisu za javna naročila JZ RTV Slovenija.

Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:

 • firma oziroma ime ponudnika,
 • pravnoorganizacijska oblika,
 • naslov ponudnika,
 • številka osebnega (poslovnega) računa,
 • banka,
 • ime in priimek kontaktne osebe, odgovorne za ponudbo,
 • elektronski naslov, telefon in faks kontaktne osebe,
 • davčna številka ponudnika,
 • matična številka ponudnika,
 • ime in priimek odgovorne osebe za podpis pogodbe,
 • naziv odgovorne osebe za podpis pogodbe.

Namen obdelave:

 • izbira najboljšega ponudnika.

Rok hrambe osebnih podatkov:

 • osebni podatki se hranijo najmanj toliko časa, kolikor trajajo pogodbeni roki izvajanja posameznega naročila, drugače pa skladno s predpisi, ki urejajo področje dokumentarnega gradiva in arhiva.

Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna podlaga omejitev:

 • pravice posameznika glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov so omejene skladno s 36. členom ZVOP-1.


Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:

 • osebne podatke, vsebovane v zbirki uporablja samo naročnik.

Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretje države, kam, komu in pravno podlago iznosa:

 • osebni podatki se ne iznašajo v tretjo državo.

Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:

 • osebni podatki so zavarovani tako, kot to določa Pravilnik o varovanju osebnih podatkov.


Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:

 • povezane zbirke osebnih podatkov niso vzpostavljene.

v. d. gen. dir. RTV Slovenija, Aleks Štakul,
zanj na podlagi gen. pooblastila, evidentiranega
pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod
opr. št. Su 180800/2002-1268, vodja pravne službe

Dragan Trivič

Prijavite se na e-novice

Prijavite se na e-novice

Neveljaven email naslov