Vlake vrste SŽ 311/315 so izdelali v tovarni Pafawag v Wroclawu na Poljskem. Železničarji so jih poimenovali gomulka po tedanjem poljskem partijskem in državnem voditelju Wladyslawu Gomulki in pod tem imenom so ti vlaki znani še danes. To je serija štiričlenih, nekdaj tudi tričlenih, elektromotornih potniških garnitur Slovenskih železnic. Sestavljena je iz enega ali dveh motornih členov, oštevilčenih s 311, in krmilnih členov na vsakem koncu, označenih s 315.

Izdelane so bile v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja in so bile vrsto let glavnina potniških vlakov na vseh slovenskih elektrificiranih progah. Predvsem po prihodu garnitur serije 312/317 se gomulke umikajo iz prometa zaradi starosti in manjše udobnosti v primerjavi z novejšimi modeli, vendar jih nekaj še obratuje na slovenskih tirih. Večino so prodali v Italijo ali nazaj na Poljsko ali pa so jih razrezali. Dokončen umik te serije iz prometa je predviden letos.

Junija leta 1964 je bil s Poljske za poskusno uporabo posojen primerek gomulke, ki je vozil med Ljubljano in Sežano.

Kako so o prihodu prvega takšnega vlaka poročali v oddaji TV Obzornik, si oglejte spodaj.

Vlak gomulka na poskusni vožnji