Statistični urad je objavil podatke o pogostosti imen prebivalk in prebivalcev Slovenije. Ob začetku leta 2019 so bili Slovenke in Slovenci poimenovani s 56.916 različnimi imeni, kar je 1.396 imen več kot leto prej.

Če bi bilo z vsakim izmed teh imen poimenovano enako število oseb, bi se vsako ime pojavilo 37-krat. Kot so zapisali na uradu, se je v resnici 70 odstotkov imen pojavilo samo po enkrat. Več kot 20.000 je le ljudi z imeni Marija, Ana, Franc in Janez.

Najpogostejša moška imena
1. Franc (22.810)
2. Janez (20.474)
3. Marko (17.216)
4.Ivan (16.977)
5. Anton (16.736)
6. Andrej (16.668)
7. Jožef (14.647)
8. Jože (13,869)
9. Luka (12.768)
10. Peter (12.120)

Na lestvici najpogostejših moških imen se je v primerjavi s podatki z začetka leta 2018 nekoliko spremenilo zaporedje teh imen: ime Marko se je s petega mesta povzpelo na tretje in potisnilo ime Ivan na četrto, ime Anton pa na peto mesto. Povedano drugače: število prebivalcev z imenom Marko se je v zadnjem letu povečalo, število prebivalcev z imenoma Ivan in Anton pa zmanjšalo.

Na lestvici najpogostejših ženskih imen se zaporedje prvih petih v zadnjem letu ni spremenilo. Na vrhu tega seznama so tudi 1. januarja 2019 vztrajala imena Marija, Ana, Maja, Irena in Mojca.

V devetih letih le devet novih Francev

Število prebivalk z imenom Marija se je v zadnjem letu zmanjšalo za 1.776, število prebivalcev z imenom Franc pa za 744. Po letu 2010 se je v Sloveniji rodilo razmeroma malo otrok s tema dvema imenoma, pri čemer pa se je rodilo Marij 13-krat več kot Francev; ime Marija je namreč po letu 2010 dobilo 116 deklic, ime Franc pa devet dečkov.

Najpogostejše žensko ime v Sloveniji bo še nekaj let Marija

Med stotimi najpogostejšimi moškimi imeni se je v zadnjem letu na novo pojavilo ime Gal; uvrstilo se je na 98. mesto in hkrati s tega seznama izrinilo ime Danilo. Med stotimi najpogostejšimi ženskimi imeni pa se je v zadnjem letu na novo pojavilo ime Ajda. Uvrstilo se je na 94. mesto. Hkrati je z lestvice stotih najpogostejših imen prebivalk Slovenije izginilo ime Pavla.

Imena prebivalcev Slovenije so različno dolga. Na opazovani dan, 1. januarja 2019, so največjo skupino sestavljali prebivalci in prebivalke s petčrkovnimi imeni. Moških, katerih ime je bilo sestavljeno iz po petih črk, je bilo skoraj 400.000, žensk pa 222.000. Druga največja skupina so bili prebivalci s šestčrkovnimi imeni. S takimi imeni je bilo poimenovanih največ žensk (278.000).

Trend krajših imen

Najpogostejša ženska imena
1. Marija (53.414)
2. Ana (25.073)
3. Maja (13.500)
4. Irena (12.037)
5. Mojca (11.281)
6. Mateja (10.346)
7. Nina (10.323)
8. Nataša (10.031)
9. Andreja (9.323)
10. Barbara (9.276)

Na poimenovanje otrok močno vpliva tudi modnost posameznega imena v nekem času, morda tudi zaradi števila črk, ki ga sestavljajo. Na Sursu ugotavljajo, da so v zadnjem času v modi kratka imena. Med prebivalkami Slovenije, ki so bile rojene do konca osemdesetih let prejšnjega stoletja, je bilo največ takih, katerih ime je bilo šestčrkovno (vsaka tretja), med prebivalkami, rojenimi pozneje, pa je dobila ime s šestimi črkami le približno vsaka sedma. Precej več prebivalk z daljšimi imeni pripada starejšim generacijam. Med temi je bilo na opazovani dan največ prebivalk s šestčrkovnim imenom med tistimi, ki so bile rojene do začetka petdesetih let prejšnjega stoletja. Sledila je skupina tistih, katerih imena so bila sestavljena iz osmih črk. Med pripadnicami mlajših generacij so bila tako dolga imena redkejša.

Tudi največ moških, rojenih v zadnjih 18 letih, je dobilo imena iz štirih črk, in sicer tretjina; četrtina teh je dobila petčrkovna, petina pa tričrkovna imena. Med moškimi, rojenimi do začetka petdesetih let prejšnjega stoletja, je bilo največ takih, katerih imena so bila sestavljena iz petih črk (polovica), sledili so taki s šestčrkovnimi imeni (petina). Med pripadniki starejših generacij so bila precej pogosta tudi daljša imena (iz sedmih ali več črk); imena s tremi črkami so bila med temi redkejša.

Med najkrajšimi imeni, ki jih sestavljata le dve črki, je pri moških najbolj priljubljeno ime An, pri ženskah pa Lu.

Vas zanima, kako pogosto je vaše ime?
Celoten seznam stotih najpogostejših imen dobite na Sursovi aplikaciji, kjer lahko preverite tudi, kako pogosto je vaše ime.