Glavna tarča vojnih zločinov IS-ja je bila skupnost jezidov v gorovju Sindžar. IS-ovci so pobili moške in zasužnjili ženske z otroki. Foto: Reuters
Glavna tarča vojnih zločinov IS-ja je bila skupnost jezidov v gorovju Sindžar. IS-ovci so pobili moške in zasužnjili ženske z otroki. Foto: Reuters

Številni tuji borci so trenutno obtoženi zgolj v okviru domače protiteroristične zakonodaje. Vendar bi bili lahko obtoženi hujših obtožb v okviru mednarodnega prava, ki pokriva tudi nekatere najhujše zločine, ki se zgodijo med oboroženimi konflikti, vključno z genocidom in zločini proti človečnosti, sta poudarili agenciji.

"IS-ja ni treba obravnavati zgolj kot teroristično organizacijo," so zapisali. Islamska država je lahko namreč v okviru mednarodnega humanitarnega prava obravnavana tudi kot "stran v nemednarodnem oboroženem konfliktu v Iraku in Siriji, ki deluje kot organizirana nedržavna oborožena skupina". S tovrstno opredelitvijo so lahko njeni člani odgovorni tudi za vojne zločine in druge temeljne mednarodne zločine.

IS v Iraku in Siriji namerno zagrešil številne vojne zločine
Eurojust in Genocide Network se v svoji študiji sklicujeta na ugotovitve Neodvisne mednarodne preiskovalne komisije za Sirsko arabsko republiko (UN CoI Syria).

Ta navaja, da je IS nad civilisti na območju Iraka in Sirije izvedel številne vojne zločine – med njimi so spolno suženjstvo, usmrtitve brez postopkov, pohabljanje, mučenje zapornikov, prisilni izgon prebivalstva, zajemanje talcev, novačenje otrok za spopade itd.

Poveljniki IS-ja so vojne zločine storili namerno, ob zavedanju, da gre za civilno prebivalstvo oz. prebivalstvo, nevpleteno v konflikt. Glavna tarča vojnih zločinov je bila zaradi svoje verske identitete skupnost jezidov, še ugotavlja poročilo komisije.

Hkratna obsodba terorizma in vojnih zločinov je mogoča
Sodni primeri v Franciji, Nemčiji in na Nizozemskem kažejo, da je pregon tujih borcev IS-ja tako zaradi terorizma kot tudi vojnih zločinov mogoč. Eurojust in Genocide Network poudarjata, da bi lahko takšen pregon vzpostavili tudi na svetovni ravni. Poleg tega bi takšen pregon prinesel višje kazni za zločince in prinesel več pravice za žrtve.

Med pridržanimi borci številni Evropejci
Glede na študijo londonskega Mednarodnega centra za študije radikalizacije je bilo leta 2018 v vzhodnem delu Evrope z IS-jem povezanih 7252 ljudi, v zahodnem delu pa 5904. Med njimi so nekdanji borci, ženske in otroci. Tudi med pridržanimi 2000 pridržanimi borci v Siriji in 1000 borci v Iraku so številni Evropejci.

Eurojust, Evropska agencija za pravosodno sodelovanje, je organ EU-ja, ki pravosodju in tožilstvu v državah članicah pomaga pri obravnavi najresnejših zločinov. Evropsko mrežo za preiskovanje in pregon genocida, zločinov proti človečnosti in vojnih zločinov Genocide Network je leta 2002 ustanovil Svet EU-ja, da bi spodbudili meddržavno sodelovanje pri preiskavah in sojenju pri omenjenih zločinih.