Spolnim sužnjam z Balkana in iz nekdanje Sovjetske zveze so se v Sloveniji pridružile še ženske iz Dominikanske republike. Foto: EPA
Spolnim sužnjam z Balkana in iz nekdanje Sovjetske zveze so se v Sloveniji pridružile še ženske iz Dominikanske republike. Foto: EPA

Ameriški State Depratment je v zadnjem poročilu o boju proti trgovini z ljudmi po svetu ocenil 188 držav, ki so razdeljene v tri stopnje. Na prvi stopnji so države, ki izpolnjujejo minimalne standarde boja proti trgovini z ljudmi. V tej skupini držav je tudi Slovenija.

Na drugi stopnji so države, ki morajo izboljšati razmere, medtem ko so na zadnji, tretji stopnji države, ki ne pokažejo niti dovolj volje za spopad s temi težavami.

Med državami na tretji stopnji sta tudi Rusija in Kitajska. V to kategorijo je lani padlo 27 držav, iz nje oziroma iz druge v prvo pa je napredovalo 14 držav.

Rusija in Kitajska sta se znašli v skupini držav, kot so Alžirija, Eritreja, Iran, Severna Koreja, Kuvajt, Savdska Arabija, Sirija, Sudan, Uzbekistan in Zimbabve.

"Sodobno suženjstvo zadeva vsako državo na svetu. Tudi ZDA. Nobena država ne stori dovolj," je dejal ameriški državni sekretar John Kerry in poudaril, da poročilo pomaga, saj države po nizki oceni pokažejo več volje za boj proti trgovini z ljudmi.

State Department pravi, da je ključna identifikacija žrtev, ki zelo peša, saj so jih od ocenjenih 27 milijonov sužnjev lani identificirali le 46.500.

Napredek v Sloveniji
Za Slovenijo poročilo pravi, da vlada v polnosti izpolnjuje minimalne standarde za boj proti trgovini z ljudmi. V obdobju, ki ga pokriva poročilo, to je v letu 2012, je vlada izboljšala pregon kriminalcev, vložila več obtožb in dosegla več obsodb kot prej, navaja poročilo.

Po ugotovitvah poročila so se spolnim sužnjam z Balkana in iz nekdanje Sovjetske zveze zdaj pridružile še ženske iz Dominikanske republike. Sicer pa je Slovenija tranzitna država in država destinacije za spolne sužnje, v manjši meri pa tudi država vira.

Poročilo slovenski vladi med drugim priporoča, naj okrepi pregon kriminalcev, bolje izuri organe pregona, bolje identificira žrtve in jih seznani s pravicami ter zagotovi dovolj varnih objektov za pomoč.