Schumer. Foto: Reuters
Schumer. Foto: Reuters

Predsednik predstavniškega doma, republikanec Kevin McCarthy, pričakuje pogajanja s predsednikom, demokrati pa bi radi najprej videli dolgo pričakovani osnutek republikanskega predloga proračuna. Aktualna pogajanja pa ne zadevajo vojaškega proračuna.

Jabolko spora je dviganje meje zadolževanja pri splošnem proračunu. Medtem ko vlada pričakuje 31,4 trilijona dolarjev, Kevin McCarthy ponuja privolitev v zameno za štiri trilijone rezov proračunskih izdatkov. "Po nenehnih prošnjah še zmeraj čakamo, da bo predsednik McCarthy predstavil načrt, katere reze pričakuje v zameno za privolitev v zgornjo mejo zadolževanja. Danes pravi, da se je pripravljen pogovarjati o prihrankih v vrednosti štirih trilijonov. Ampak na katerih področjih?" je dejal vodja demokratske večine v senatu Chuck Schumer.

Čeprav brez predstavljenega predloga proračuna, so republikanci že nekajkrat izrazili pričakovanja manjšanja izdatkov socialnega in zdravstvenega varstva. Predsednik Joe Biden pa svari pred poskusi preklica oz. popravka zakona o boju z inflacijo. "Skrajni republikanci MAGA grozijo z izničenjem napredka, ki smo ga dosegli. Gospodarstvo postavljajo v tvegani položaj z zavračanjem plačevanja računov države. Pa prav oni. Primanjkljaj sem v dveh letih zmanjšal za 1,7 trilijona dolarjev, oni pa govorijo o neplačevanju dolgov, ki so se nabrali v dvesto letih. Zdaj hočejo razveljaviti zakon o boju z inflacijo, kar pomeni, da želijo ukiniti vlaganja v proizvodnjo čiste energije in spodbujanje gospodarstva k širjenju in odpiranju novih delovnih mest. Odpovedujejo se čisti energiji prihodnosti in s tem omogočajo Kitajski, da nas postavlja v odvisnost glede uvoza, oskrbovalnih verig, odpiranja delovnih mest onkraj oceana, obenem pa slabijo našo energetsko varnost."

Obrambni proračun vreden 858 milijard

Drugačna je zgodba o obrambnem proračunu, ki je bil s podporo obeh strank sprejet že sredi decembra lani. Vreden bo kar 858 milijard dolarjev, 45 milijard dolarjev več kot do zdaj. V njem so predvidena tudi sredstva za Ukrajino. Poleg tega pa tudi večina senatorjev, ki so v ponedeljek in včeraj razpravljali ter glasovali o razveljavitvi dopolnil k zakonu o odobritvi uporabe vojaške sile v Iraku iz l. 2001, meni, da zdaj ni primerni trenutek, da bi predsedniku odvzeli široka pooblastila pri razpolaganju z vojsko in samostojno ukrepanje, brez odobritev kongresa.

ZDA: Biden za dvig zgornje meje zadolževanja države