Deklica iz sibirske vasi Bolšaja v pokrajini Krasnojarsk na poti v šolo. Izobraževanje je ključno za blaginjo deklic in žensk. Foto: Reuters
Deklica iz sibirske vasi Bolšaja v pokrajini Krasnojarsk na poti v šolo. Izobraževanje je ključno za blaginjo deklic in žensk. Foto: Reuters
Beit Lahya
Predvsem v muslimanskem svetu je veliko otroških porok. Na zgornji fotografiji mladoporočena 14-letna Tala Soboh in 15-letni Ahmed iz palestinskega mesta Beit Lahija v Gazi. Foto: Reuters

Organizacija Save the Children opozarja, da je nadaljnje izobraževanje pomembno tudi za manj porok deklic. Človekoljubna organizacija Save the Children izpostavlja, da bi do leta 2030 lahko preprečili kar 50 milijonov otroških porok, če bi vsa dekleta na svetu končala srednjo šolo, piše na spletni strani organizacije.

Pred 18. letom se poroči 12 milijonov deklet
Pri tem izpostavljajo, da je bilo lani na svetu 21 odstotkov žensk, starih med 20 in 24 let, ki so se poročile pred 18. letom. Vsako leto se pred 18. letom poroči 12 milijonov deklic in deklet, vsaka peta pa pred 18. letom postane mama.

Opozarjajo, da so v državah z nizkimi dohodki poroke otrok glavni razlog, zaradi katerega deklice ne končajo šole. Hkrati pa so deklice, ki ne hodijo v šolo, bolj izpostavljene tveganju, da jih bodo poročili. Ker praviloma živijo v manj varnem okolju, starši namreč mislijo, da jih bodo s poroko zaščitili.

Unicef medtem izpostavlja, da letošnji svetovni dan predstavlja tudi začetek dolgoročno usmerjenih prizadevanj, ki bodo združevala odločevalce, partnerje in preostale deležnike pri vlaganju v poklicno usposabljanje deklic in širjenje priložnosti za njihovo zaposljivost, so sporočili iz Slovenske fundacije za Unicef.

130 milijonov deklic ne hodi v osnovno šolo
Opozarjajo, da približno četrtina mladih na svetu, med njimi večina deklet, trenutno ni vključena niti v izobraževanje niti v poklicno usposabljanje. 130 milijonov oziroma 10 odstotkov deklic na svetu ne hodi v osnovno šolo. Še več jih ne nadaljuje srednješolskega izobraževanja, vendar potrebujejo pomoč pri pridobivanju osnovnih življenjskih veščin, branju in matematiki.

Na trg delovne sile bo v naslednjem desetletju vstopila milijarda mladih, med katerimi je 600 milijonov mladostnic in mladih žensk. Od teh mladih jih bo več kot 90 odstotkov v državah v razvoju delalo v neformalnem sektorju – na delovnih mestih z nizkim plačilom ali brez njega in okoliščinah, kjer so zlorabe in izkoriščanja pogosti. Pri tem so dekleta s posebnimi potrebami in s podeželskih območij najbolj prikrajšana, saj imajo najmanj možnosti za dostojno zaposlitev.

Unicef ob tem izpostavlja, da je za uspešen vstop deklet na trg dela treba odpraviti tudi številne stereotipe, povezane s spolom in poklici, ter z ukrepi nasloviti sistemske ovire, ki dekletom onemogočajo dostojno zaposlitev.

76 odstotkov delovno neaktivnih oziroma nezaposlenih mladih na svetu je deklet. Verjetnost, da so mlade ženske, stare od 15 do 29 let, nezaposlene in niso vključene v izobraževanje ali poklicno usposabljanje, je dvakrat večja kot pri mladih moških. 70 odstotkov mladih žensk, starih od 15 do 29 let, pa želi biti v prihodnosti delovno aktivnih in imeti zaposlitev, še izpostavlja Unicef.

Pobuda za večje vključevanje deklic v digitalni sektor
Evropska komisija je ob današnjem dnevu opozorila na vlogo deklic v digitalnem gospodarstvu. Poudarja, da je treba nadaljevati delo za večje vključevanje deklic v digitalni sektor, da bi se v prihodnosti povečal njihov delež na digitalnem trgu dela. K temu lahko po oceni komisije pripomorejo primeri vzornic in spodbude za dekleta, da si pridobijo digitalna znanja in odločijo za študij naravoslovja, tehnologije, inženirstva ali matematike.

Da so ženske slabše zastopane v izobraževalnem procesu, karieri in podjetništvu na digitalnem področju, potrjuje tudi nedavna študija Evropske komisije Ženske v digitalni dobi, ki kaže, da le 24 od 1000 deklet pridobi diplomo s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij, med njimi pa se jih samo šest zaposli v digitalnem sektorju.

Slovenija v svojih zunanjepolitičnih aktivnostih opozarja na ustrezen položaj deklic, ko gre za vprašanja pravic in dobrobiti otrok ter pravic in krepitve moči žensk, saj se zaveda tako njihove ranljivosti v določenih položajih kot njihovega potenciala v prihodnosti, so ob svetovnem dnevu deklic danes sporočili z zunanjega ministrstva.

V tej luči Slovenija po navedbah ministrstva podpira projekta Izobraževanje in ekonomsko opolnomočenje ranljivih skupin žensk ter Učinkovitejša raba virov za trajnostno preživetje v okrožju Karongi, ki ju v obdobju 2018–2020 v Ruandi izvajata Mirovni inštitut in Slovenska karitas.

11. oktober je za svetovni dan deklic razglasila Generalna skupščina ZN-a leta 2011 z namenom priznanja pravic deklicam in prepoznavanja edinstvenih izzivov pred njimi.