Donald Trump
Trumpova administracija želi na vsak način zmanjšati priseljevanje v ZDA. Trump si želi več priseljencev iz držav, kot je Norveška. Foto: Reuters

Ministrstvo za domovinsko varnost je po poročanju Reutersa pripravilo osnutek novih pravil, ki bi uradnikom na področju priseljevanja omogočila, da preučijo, ali je priseljenec prejemal državno pomoč, na podlagi česar bi ugotovili, ali bi lahko ta človek pomoč potreboval tudi v prihodnje oziroma ali bi postal "javni strošek".

Uradniki bi tako lahko preverili, ali je prosilec za status stalnega prebivalca vpisal otroka v državni predšolski program ali prejemal subvencije za stanovanjske stroške ali zdravstveno zavarovanje.

Osnutek novih pravil pomeni oster odmik od trenutnih smernic, ki veljajo že skoraj dve desetletji in ki oblastem izrecno prepovedujejo upoštevanje prejemanja takšnih nedenarnih pomoči pri odločanju, ali je nekdo upravičen do prihoda ali obstanka v ZDA.

Osnutek želi ukiniti "spodbudo za tujce"
"Nedržavljani, ki prejemajo državno pomoč, niso samozadostni in se zanašajo na ameriško vlado in državne ter lokalne entitete za sredstva, namesto na njihove družine, pokrovitelje ali zasebne organizacije," piše v osnutku. "Tujčevo prejemanje državne pomoči gre na račun davkoplačevalcev, možnost državne pomoči pa bi lahko pomenila spodbudo za tujce, da pridejo v ZDA," še pravi dokument.

Glede na osnutek bi prejemanje takšnih pomoči lahko škodovalo prosilcu, tudi če je bila pomoč namenjena za prosilčeve otroke, ki so ameriški državljani.

Leta 2016 je status stalnega prebivalca v ZDA pridobilo 383.000 ljudi, ki so že živeli v državi in za katere bi veljal novi osnutek pravil. Nova pravila ne bi veljala za stalne prebivalce, ki prosijo za državljanstvo, bi se pa nanašal na širok krog ljudi, ki živijo ali delajo v ZDA, vključno z družinskimi člani ameriških državljanov in zaposlenimi v ameriških podjetjih.

Na ministrstvu za domovinsko varnost osnutka, ki je še predmet razmisleka, niso želeli komentirati. Osnutka vodstvo ministrstva sicer še ni potrdilo.

Po trenutnih smernicah lahko uradniki na področju priseljevanja pri svojem odločanju o prošnjah priseljencev upoštevajo ozek spekter državnih pomoči, ne smejo pa upoštevati večino nedenarnih pomoči, kot sta pomoč v obliki hrane ali pomoč v obliki predšolskega programa za otroke.