Prodajni salon Tesle Motors Foto: Tesla Motors
Prodajni salon Tesle Motors Foto: Tesla Motors

Starejši potrošniki imajo namreč previdnejši odnos do namenov, transparentnosti in zanesljivosti avtomobilskih znamk, medtem ko milenijci in pripadniki generacije Z brez dvomov verjamejo, da podjetja s področja avtomobilizma na prvo mesto postavljajo njihove potrošniške in družbene interese.

Mladi vozniki tudi več pomena pripisujejo družbenemu delovanju avtomobilskih znamk in skoraj dva od petih (37 %) pravita, da lahko avtomobilski industriji zaupamo, da bo naredila prave korake. V generaciji X med 35. in 54. letom starosti je delež takšnih 27-odstoten, med "baby boomerji", torej potrošniki v starosti 55 do 64 let pa je takšnih le še 15 odstotkov.

36 odstotkov starejših ne zaupa znamkam

Več kot 36 odstotkov voznikov v tej kategoriji sicer izraža odkrito nezaupanje v namene avtomobilske industrije. Zaupanje je odvisno tudi od spola. Dobrim namenom avtomobilskih znamk namreč popolnoma zaupa le 26 odstotkov žensk, med moškimi pa je ta delež 32-odstoten.

Anketarji so si sicer pri spraševanju kupcev postavili pet ključnih meril: integriteto, transparentnost, izvirnost, družbeno zavest in zanesljivost. Kupci so kot najpomembnejšo navedli integriteto, torej sposobnost znamke, da izpolni obljubljeno, sledile pa so ji zanesljivost, transparentnost in izvirnost.