V raziskavi ZPS ugotavlja, da so prihranki pri rednih servisih lahko tudi več kot 50-odstotni, pri tem pa niso upoštevali morebitnih akcijskih ponudb uradnih serviserjev, ki se zavedajo konkurence in vzdrževanje vozila zato vsaj v času trajanja garancije ponudijo tudi kot ugodnost ob nakupu avtomobila. Foto: MiV
V raziskavi ZPS ugotavlja, da so prihranki pri rednih servisih lahko tudi več kot 50-odstotni, pri tem pa niso upoštevali morebitnih akcijskih ponudb uradnih serviserjev, ki se zavedajo konkurence in vzdrževanje vozila zato vsaj v času trajanja garancije ponudijo tudi kot ugodnost ob nakupu avtomobila. Foto: MiV

V času, ko se garancijske dobe podaljšujejo tudi do 7 let, je lastnike vozil strah iskati cenejše alternative servisiranja. Skrbno preberite drobni tisk.
Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je pod drobnogled vzela avtomobilske servise in garancije ter jamstva vozil, ki so v zadnjih letih postale eden od glavnih poudarkov trgovcev, ki želijo s podaljševanjem garancije obdržati kupce v svojih delavnicah dalj časa.
Garancije, ki jih ponujajo zastopniki so različno dolge. Le še redki ponujajo dve leti garancije, vse več je 3-, 5- ali celo 7-letnih, a so v teh primerih garancije pogosto vezane na število prevoženih kilometrov.
Trgovci radi ponujajo podaljšano jamstvo, ker ne sodi v obvezno ponudbo trgovcev, posameznih jamstev pa ni mogoče uvrstiti pod skupni imenovalec, saj se razlikujejo že po tem, ali je treba zanje doplačati ali ne. Zato je treba preveriti drobni tisk in pogoje, če je treba jamstvo doplačati, saj zelo verjetno takšno jamstvo ne velja za vse sklope, ki so sicer del splošne garancije. Lahko je tudi zapisano zahteva, da morajo avtomobil servisirati na povsem določenem servisu.
Pri nepooblaščenih servisih merilo certifikat
Čas garancije ali podaljšanega jamstva še ni razlog, da ne bi smeli avtomobil voziti na popravilo ali redni servis k nepooblaščenemu serviserju. "Evropska komisija je sprejela tako imenovano uredbo o skupinskih izjemah. V njej je natančno določeno (sicer v precejšnji pravni latovščini), v katerih primerih lahko tudi nepooblaščeni serviserji posegajo v vozila, za katere še vedno velja garancijska doba, ne da bi to povzročilo izgubo garancije," pojasnjuje Boštjan Okorn iz ZPS in dodaja, da morajo lastniki vozil izbrati tiste ponudnike, ki imajo ustrezno potrdilo, da se na posel spoznajo. Pred izbiro alternative je zato nujno preveriti, ali takšen certifikat vaš serviser dejansko ima.
Zelo pomemben dokument je tudi ustrezno in podrobno razčlenjen račun, ki ga izda servisna delavnica po opravljenem posegu. Na njem mora biti poleg cene natančno opisan material, navedeni pa morajo biti tudi normativi, saj je le tako mogoče dokazovati, da je bil avtomobil servisiran v skladu z navodili in standardi avtomobilske tovarne.