Današnje ime Luka Koper izhaja iz leta 1961. Dve leti pozneje je bila ustanovljena carinska cona. Leta 1967 je bila končana gradnja 31 kilometrov dolge železniške proge Koper‒Prešnica, kar je omogočilo vključitev Luke Koper v evropski železniški sistem.

Terminal za naftne derivate je začel obratovati leta 1968, terminal za kemikalije pa leta 1972, ko so bile povečane tudi kapacitete za les. Leta 1973 je promet dosegel skoraj dva milijona ton. Takrat so se pojavili prvi kontejnerji. Leta 1974 je bila vzpostavljena prva kontejnerska linija za Sredozemlje. Leta 1984 je bil predan v uporabo terminal za razsute tovore. Proti koncu osemdesetih let je pretovor narasel na pet milijonov ton, piše na spletni strani Luke Koper.

A vrnimo se na sam začetek zgodbe ‒ TV Slovenija je šestega decembra leta 1958 posnela reportažo o tem, da bodo v Kopru odprli prvi del tovornega pristanišča. Snemalci so bili Vito Lemež, Franjo Meglič in Boris Goriup, posnetki pa so bili prikazani v oddaji TV Obzornik. Takratni skrajšan prispevek skupaj s prvotnim besedilom si oglejte spodaj.

Gradnja pristanišča v Kopru