Občina Žalec ni vlagateljica projekta, bodo pa morda pomagali z dodatnimi parkirnimi prostori ter ureditvijo prometa ter komunalne infrastrukture. Foto: BoBo
Občina Žalec ni vlagateljica projekta, bodo pa morda pomagali z dodatnimi parkirnimi prostori ter ureditvijo prometa ter komunalne infrastrukture. Foto: BoBo
V Žalec obiskovalce od lani vabijo tudi s fontano piva, ki je poklon hmeljarski dediščini Spodnje Savinjske doline in Žalca. Foto: RTV SLO

Prek natečaja in presoje strokovne komisije so izbrali elaborat mariborskega podjetja Styria Arhitektura, ki predvideva panoramsko dvigalo, stopnice po obodu na vrhu stavbe in možnost adrenalinskega spusta.

Styria Arhitektura predlaga revitalizacijo tega doslej samo industrijskega območja. "Želimo ga spremeniti v privlačno turistično in prostočasno programsko zasnovo, s katero skušamo izkoristiti potencial danega prostora, predvsem je to stolp Hmezada, znotraj katerega se trenutno še vedno in se bo tudi v prihodnje izvajala gospodarska dejavnost," je dejal David Mišič iz družbe Styria Arhitektura.

"Vendar pa parterna ureditev okrog stolpa in prostor na vrhu stolpa ponujata izredno lokacijo, ki jo lahko kapitaliziramo za turistično ponudbo v smislu restavracije, dostopa na streho in novih zelenih površin," je dodal.

Elaborat ohranja sedanjo osnovno podobe Hmezadove stolpnice, vsebuje pa nekaj zelo drznih elementov. Poleg zunanjega panoramskega dvigala na vzhodu predvideva namreč po obodu dostop do terase na vrhu stolpnice, rešitev pa vključuje tudi možnost adrenalinskega spusta s 60 metrov.

Po besedah žalskega župana Janka Kosa občina ne bo v nobenem primeru investitorica projekta, ampak bo sodelovala s pridobivanjem potencialnih vlagateljev in urejanjem dovoljenj, morda bo poskrbela za dodatne parkirne površine in ureditev prometa ter komunalne infrastrukture.

Ocenjena vrednost ureditve razglednega stolpa znaša od dva do tri milijone evrov, projekt pa je moč izvajati po fazah.

Projekt za Hmezadovo stolpnico je bil izdelan leta 1959. Skladišče hmelja z upravnimi prostori je bilo dograjeno leta 1964 in tudi danes služi svojemu prvotnemu namenu. S 54 metri in pol višine je še vedno najvišja stolpnica v Spodnji Savinjski dolini.