Foto:
Foto:

RTV Slovenija je prejela zlati častni znak PZS za pomemben prispevek k informiranju javnosti in popularizaciji planinstva, Lampreht pa enako nagrado za njegovo delo in prispevek na področju alpinizma, publicistične in novinarske dejavnosti in s tem povezane popularizacije planinstva. Poleg omenjenih sta bila za posebne dosežke nagrajena tudi podjetje Krka in Teja Ličen, ki je na temo alpinizma napisala magistrsko nalogo.

Svečane listine, najvišje priznanje zveze, je v soboto v Mojstrani prejelo deset zaslužnih posameznikov: Vinko Novak (PD Videm Krško), Janez Glažar (PD Matica Murska Sobota), Janez Bruno Oman (PD Zavod za zdravstveno varstvo Celje), Anton Sitar (PD Vransko), Franc Čretnik (PD Liboje), Andrej Kuzman (PD Velenje) posthumno, Pino Giuseppe Rudež (SPD Trst), Klavdij Mlekuž (PD Dovje - Mojstrana), Anton Nastran (PD za Selško dolino Železniki) in Ivan Eder (PD Pošte in Telekoma Maribor).

Poleg teh najvišjih priznanj je vodstvo PZS podelilo še 11 spominskih plaket ob življenjskih jubilejih - ob 65-letnici sta plaketo prejela dva, med njima novinar RTV Slovenija Miro Štebe, ob 70-letnici šest, ob 75-letnici eden in ob 80-letnici dva planinca.

Velik pomen Aljaževega stolpa
Slavnostni govornik prireditve, generalni direktor Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije Jernej Hudolin, je izpostavil velik pomen Aljaževega stolpa, simbola slovenstva, in Planinskega vestnika, najstarejše slovenske revije. "Še posebej sem vesel, da smo s skupno akcijo Aljažev stolp - Ohranimo naš simbol v ospredje postavili tudi kulturne atribute naših gora. Samo s skupnimi prizadevanji lahko naredimo veliko, da bi današnji in prihajajoči rodovi slovenskih planincev in alpinistov ter vseh, ki zahajajo v slovenske gore, ohranili spoštljiv odnos do bogate dediščine slovenskega planinstva v najširšem pomenu besede," je dejal Hudolin, tudi sam alpinist in športni plezalec.