Muzej je bil odprt leta 1995 ob 240-letnici začetkov rudarjenja v zagorski dolini, in sicer v opuščeni strojnici rudnika. (Fotografija je simbolična). Foto: BoBo
Muzej je bil odprt leta 1995 ob 240-letnici začetkov rudarjenja v zagorski dolini, in sicer v opuščeni strojnici rudnika. (Fotografija je simbolična). Foto: BoBo

Po prenovi je muzej postal center različnih aktivnosti, povezanih z ohranjanjem rudarske dediščine v zagorski dolini in drugod. Vrednost projekta je znašala skoraj 616.000 evrov.

Obnovo muzeja je sofinanciral Evropski sklad za regionalni razvoj, in sicer v višini okrog 422.000 evrov, preostala sredstva pa je za realizacijo projekta zagotovila zagorska občina, je zapisano na spletnih straneh Občine Zagorje ob Savi.

Muzej je bil odprt leta 1995 ob 240-letnici začetkov rudarjenja v zagorski dolini, in sicer v opuščeni strojnici rudnika. Izvozni jašek in strojnica z opremo predstavljata središčni del kompleksa.

Okrog jaška in v njem je predstavljen razvoj jamskega transporta, prikazani so različni načini pridobivanja premoga in jamskega podporja. V strojnici je s posameznimi prizori iz dela in življenja rudarjev podrobneje prikazana zgodovina tukajšnjega rudarjenja.

Prve zapise o rudarjenju v zagorski dolini je omenil že Janez Vajkard Valvasor, ki je v Slavi vojvodine Kranjske zapisal, da ljudje iz Strahovelj kopljejo zmajevo kri. Na začetku so premog uporabljali samo za zdravljenje živine in se niso zavedali njegove lastnosti kot energenta.

Ko so odkrili pomembnost premoga kot energenta, se je izkopavanje zelo povečalo in razvojna pot Zagorja se je zaradi najdbišč premoga začela strmo vzpenjati. Poseben mejnik je bila tudi vzpostavitev železniške povezave Zagorja s svetom, ki je poskrbela za hiter transport premoga v svet.