Nemški trg je za slovenski turizem že tradicionalno pomemben, v zadnjem letu pa se z njega beleži visoka rast. V prvih petih mesecih leta 2012 je število nemških prenočitev v Sloveniji poraslo za 18 odstotkov, Nemci pa zasedajo v slovenskih destinacijah s skoraj 93.000 prenočitvami četrto mesto po številčnosti ustvarjenih prenočitev. Foto: EPA
Nemški trg je za slovenski turizem že tradicionalno pomemben, v zadnjem letu pa se z njega beleži visoka rast. V prvih petih mesecih leta 2012 je število nemških prenočitev v Sloveniji poraslo za 18 odstotkov, Nemci pa zasedajo v slovenskih destinacijah s skoraj 93.000 prenočitvami četrto mesto po številčnosti ustvarjenih prenočitev. Foto: EPA
Avtobus
Po Sloveniji z avtobusi so v Nemčiji promovirali destinacijo slovenski turistični ponudniki. Foto: MMC RTV SLO
Kobilarna Lipica
V Kobilarni Lipici skušajo znova osvojiti nemški trg, zato so de udeležili borze v Nemčiji, kjer so skušali vzpostaviti zanimanje gostov za daljši postanek v Lipici in sicer s produkti znotraj Lipice, kot tudi v sodelovanju s celotno destinacijo Kras. Foto: BoBo
Kongresni trg
V Turizmu Ljubljana so poudarili dogovor s partnerji iz Hrvaške, ki čez Slovenijo skupine gostov vozijo v hrvaško Istro, Kvarner in južneje. Foto: BoBo

Majda Rozina Dolenc, predstavnica STO-ja, je v Nemčiji poudarila, da je zaradi dobrih lanskih in letošnjih rezultatov slovenskega turizma na nemškem trgu treba nadaljevati sistematično in ciljano promocijo Slovenije v Nemčiji, saj nam je očitno uspelo postaviti Slovenijo kot konkurenčno državo, ki s ponudbo ustreza povpraševanju na tem zahtevnem trgu. Pri tem ima skupinski turizem poseben pomen.

Za uspešno prodajo ponudbe za skupine je po njenem mnenju nujno treba razvijati kakovostne tematske nišne produkte in izvajati inovativne, za trg primerne akcije tržnega komuniciranja. Pomembna sta tudi dinamika in nenehno, nepretrgano delo. Dejala je, da se je borza RDA iz klasične borze avtobusnih prevoznikov prelevila v valilnico novih idej ponudbe, promocije in prodaje turističnih produktov za skupine ter tako ostala vozlišče poslovnih stikov turizma za skupine v Evropi.

Raznovrstna ponudba slovenskega turizma daje številne možnosti za oblikovanje tematskih paketov in ponudb za skupine, zato je bil v okviru slovenske stojnice v organizaciji STO-ja na borzi pester nabor ponudnikov slovenskega turizma.

Kaj ponujajo slovenski turistični ponudniki?
Nemškim organizatorjem potovanj za prihodnje leto so počitnice za skupine ponujale slovenske terme, destinacije, ki imajo poudarek na aktivnih počitnicah, posamezni ponudniki, poudarek pa je bil letos znova na predstavitvi Slovenije kot sredozemske destinacije z obalo in zaledjem – slovensko Istro.

Glede na to, da gre za strokovni sejem z dolgoletno tradicijo, so številni slovenski turistični ponudniki v Kölnu prisotni že vrsto let in borzo izkoristijo za utrjevanje obstoječih poslovnih vezi in konkretno sklepanje dogovorov za sodelovanje za prihodnji dve leti. Po navedbah slovenskih partnerjev so v okviru borze izvedli vrsto odličnih sestankov in dosegli dogovore za konkretno sodelovanje v prihodnje.

Jadran Furlanič, direktor Turizma Portorož, je dejal, da je odločitev za intenzivno promocijo destinacije v Nemčiji strateška, saj je treba z rastjo obiska z nemškega trga nadomestiti upad italijanskih in domačih gostov. Barbara Soršak, direktorica trženja Term Zreče in Rogle, je na borzi poudarila, da se z najnovejšo pridobitvijo štirizvezdničnega hotela Atrij superior ter wellness & spa centra Idila Terme Zreče s svojo edinstveno kombinacijo z Roglo uvrščajo med ponudnike kakovostnih produktov tudi na germanskih trgih.

Metka Erjavec Granov, direktorica prodaje leisure iz Sava Turizma, d. d., Terme 3000 Moravske Toplice, je poudarila, da poleg klasičnih oblik sodelovanja v promociji in prodaji turistične ponudbe na borzi RDA vidi priložnost za sklepanje dogovorov za sodelovanje z novimi, drugačnimi, inovativnimi skupnimi akcijami trženja z uveljavljenimi partnerji po Evropi, ki bodo omogočile prodor slovenske ponudbe do ciljnih skupin.

Tomi Rumpf, direktor Kobilarne Lipica in Lipica Turizem, d. o. o., je dejal, da so zanje organizirane skupine izredno pomembne, saj predstavljajo več kot 50 odstotkov vseh obiskovalcev, ki si ogledajo predvsem jahaške predstave in kobilarno. Zaradi razumevanja kulture konj je zanje nemški trg prioriteten že od nekdaj.

Verica Leskovar, vodja področja promocije in pospeševanja prodaje Turizma Ljubljane, je poudarila, da se je borze tudi letos udeležilo veliko partnerjev iz Sloveniji sosednjih destinacij, torej iz širše regije. Predvsem je poudarila dogovor s partnerji iz Hrvaške, ki čez Slovenijo skupine gostov vozijo v hrvaško Istro, Kvarner in južneje. Z uspešnimi dogovori bodo te skupine na poti skozi Slovenijo obiskale predvsem Ljubljano, Postojnsko jamo in Lipico in druge kraje.