Laško je danes prejelo laskavi naziv
Laško je danes prejelo laskavi naziv "Evropska destnacija odličnosti", ki si ga je prislužila s projektom "Laško - sotočje dobrega". Izbor sicer razpisuje Evropska komisija v vseh državah članicah unije in kandidatkah, da bi vzpodbujala trajnostni razvoj turizma. Foto: Turistično društvo Laško

Na ministrstvu smo zadovoljni, da je že peta destinacija v Sloveniji prejela priznanje EDEN za odličnost. To je dokaz, da se uresničujejo naši cilji, ki smo si jih zadali skupaj z lokalnimi skupnostmi in gospodarstveniki v turizmu. Destinacija Laško je s svojo ponudbo dokazala, da se zaveda pomena turistov z omejitvami in ponudbo prilagaja njihovim potrebam. Verjamem, da bodo tudi druge destinacije sledile temu vzoru. Še posebej je priznanje spodbudno v času, ko se tudi turizem sooča s podobnimi bremeni kot ostalo gospodarstvo. Za vse nas je zato največji izziv, da s pravimi ukrepi še naprej spodbujamo domače in tuje naložbe v turistično infrastrukturo, v tesnejše sodelovanje med turističnim gospodarstvom in izobraževalnimi institucijami ter razvoj trajnostno naravnanih turističnih proizvodov. Iskreno - v svojem imenu in imenu svojih sodelavcev – čestitam vsem, ki so s svojim znanjem in zavzetim delom prispevali, da je projekt 'Laško – sotočje dobrega' pridobil pomembno priznanje. Naj bo to vir navdiha za prihodnje dejavnosti!

Marjan Hribar, generalni direktor direktorata za turizem in internacionalizacijo na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo

Naziv podeljujejo od leta 2008, Slovenija pa je tako za Dolino Soče, Solčavskim, Reko Kolpo in Idrijo dobila peto evropsko destinacijo odličnosti. Podelitev naziva Evropska destinacija odličnosti na državni ravni je potekala danes v Laškem. Na evropski ravni pa se bo destinacija prvič predstavila novembra 2013 v Bruslju, kjer ji bo naziv podeljen tudi od Evropske komisije.

Med prijavljenimi kandidati je strokovna komisija izbrala tri finalistke: Laško – sotočje dobrega, Radol'co in Zeleni kras.

Tema izbora je vsakič drugačna, letošnja je bila Dostopni turizem. Laško, ki je premagalo drugi dve finalistki, se ponaša z dolgo tradicijo zdravilišča in medicinske rehabilitacije, zato so turistični ponudniki še zlasti pozorni do ljudi s posebnimi potrebami: "Zmagovalna destinacija se ponaša s častitljivo 160-letno dediščino zdraviliške in 60-letno dediščino medicinske rehabilitacijske dejavnosti v Laškem, ob reki Savinji in njenih pritokih," je pojasnil izbiro zmagovalke Janez Bogataj, predsednik strokovne komisije in ambasador EDEN za Slovenijo.

Bogataj je o zmagovalki zapisal še: "Vsa dejavnost dostopnega turizma je ustrezno razvejana po celotni občini in vanjo se vključujejo najrazličnejša društva, posamezniki in ponudniki turističnih storitev. Torej moramo besedo "dobro" v sloganu projekta oz. destinacije razumeti tako v njenem dobesednem kot tudi prenesenem pomenu. Tako "dobro" sooblikujejo naravne danosti, vse, kar izhaja iz lokalne pivovarske tradicije, vsebine, povezane z regionalnim čebelarstvom, vrtom z medovitimi rastlinami, "dobro" pa pomeni tudi paleto programov za različne ovirane osebe in vsestransko (fizično in duhovno) dostopnost turističnih vsebin. V kraju imajo bogate izkušnje s prireditvami s področja športnega turizma, tudi za ovirane in invalidne osebe. V Laško prihajajo športniki invalidi na priprave. Različnim skupinam oviranih oseb so tako dostopne vse sestavine in vsebine turističnega delovanja v občini. Fizična dostopnost ni izvedena le v okviru posameznih turističnih objektov, ampak tudi v samem mestu Laško in pri ponudbi specializiranih turističnih vsebin in programov, npr. na turističnih kmetijah, predstavitvah kulturne in naravne dediščine ter v okviru prireditev. Destinacija Laško – sotočje dobrega je zato tudi sočutje dobrega in je odličen zgled tudi za druga območja Slovenije ter širše."

Prednosti projekta EDEN
Dozdajšnjim slovenskim zmagovalnim destinacijam je naziv Evropska destinacija odličnosti prinesel številne prednosti in koristi, tako promocijske kot tudi razvojne. Promocijske brošure, samostoječi plakati, kratek promocijski film, oglaševalske akcije, v katerih se pojavljajo podobe nosilcev priznanja EDEN, sejemski nastopi, študijska potovanja novinarjev in medijske objave veliko prispevajo k prepoznavnosti teh območij.

Večletne izkušnje projekta EDEN so pokazale še en pomemben spodbujevalni učinek: dejavnosti v okviru projekta EDEN so spodbudile povezovanje domačinov in pozitivno naravnanost znotraj destinacij. In ne nazadnje: mreženje destinacij EDEN prinaša nove možnosti povezovanja tako v Sloveniji kot tudi v Evropi in s tem popestritev in nadgradnjo dozdajšnje ponudbe. Vse zmagovalne destinacije namreč sestavljajo evropsko mrežo destinacij EDEN, za katere Evropska komisija enkrat letno organizira delavnico, na katerih destinacije, ob pridobivanju znanja o različnih temah, povezanih s trajnostnim razvojem turizma, pridobijo tudi veliko novih poznanstev z vse Evrope.

Na ministrstvu smo zadovoljni, da je že peta destinacija v Sloveniji prejela priznanje EDEN za odličnost. To je dokaz, da se uresničujejo naši cilji, ki smo si jih zadali skupaj z lokalnimi skupnostmi in gospodarstveniki v turizmu. Destinacija Laško je s svojo ponudbo dokazala, da se zaveda pomena turistov z omejitvami in ponudbo prilagaja njihovim potrebam. Verjamem, da bodo tudi druge destinacije sledile temu vzoru. Še posebej je priznanje spodbudno v času, ko se tudi turizem sooča s podobnimi bremeni kot ostalo gospodarstvo. Za vse nas je zato največji izziv, da s pravimi ukrepi še naprej spodbujamo domače in tuje naložbe v turistično infrastrukturo, v tesnejše sodelovanje med turističnim gospodarstvom in izobraževalnimi institucijami ter razvoj trajnostno naravnanih turističnih proizvodov. Iskreno - v svojem imenu in imenu svojih sodelavcev – čestitam vsem, ki so s svojim znanjem in zavzetim delom prispevali, da je projekt 'Laško – sotočje dobrega' pridobil pomembno priznanje. Naj bo to vir navdiha za prihodnje dejavnosti!

Marjan Hribar, generalni direktor direktorata za turizem in internacionalizacijo na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo
Laško je destinacija odličnosti
Laško je destinacija odličnosti