Po prvih meritvah so domnevali, da gre za jamo do približno 500 metrov, a so do zdaj odkrili že več kot kilometer podzemnih rovov in dvoran. “Zaradi vremena že 14 dni ni bilo dejavnosti v jami. Trenutno je izmerjenih približno tisoč metrov, vendar še niti približno nismo pri koncu – merimo, načrtujemo, podzemlje skriva še precej več,” pravi Brane Čuk, tajnik kluba jamarjev Kostanjevica na Krki.

Zadnji dež je povzročil delno zasutje vhoda, tako, da morajo pred nadaljnjimi raziskavami očistiti še ta nanos. Že zdaj so na prvem kilometru odkrili jamo z dvoranami, kapniki in vodo. Jamarji domnevajo, da gre za večji podzemni sistem, ki ga bodo verjetno raziskovali še več let. “Trenutno ocenjujemo nekje med 1200 in 1300 metri, kar nedvomno pomeni, da je Himalaja, kot druga naša največja jama, tukaj v naši občini, tudi prišla med sto najdaljših slovenskih jam,” še dodaja Brane Čuk.

Jama Himalaja je zahodno od kostanjeviškega gradu, proti Vodenicam, na popolnoma drugi lokaciji kot jama Studena, ki jo že od leta 1971 v Kostanjevici na Krki z veseljem pokažejo turistom.