V Beli krajini, kjer premorejo skupno skoraj 1.800 turističnih ležišč ter ob Kolpi tri kampe in osem drugih šotorišč, se vse bolj razvija t. i. glamping. Foto: BoBo
V Beli krajini, kjer premorejo skupno skoraj 1.800 turističnih ležišč ter ob Kolpi tri kampe in osem drugih šotorišč, se vse bolj razvija t. i. glamping. Foto: BoBo

ponudnikov glampinga, v prihodnosti pa si želijo v Belo krajino privabiti še več turistov z večjo kupno močjo, predvsem zunaj poletne sezone.

Vodja oddelka za razvoj in promocijo turizma črnomaljskega Razvojno-informacijskega centra (Ric) Bela krajina Gregor Jevšček je povedal, da so ob Kolpi v zadnjih treh letih dobili nove namestitvene zmogljivosti, ki so na voljo vso sezono. Gre za t. i. glampinge, torej zelo kakovostne nastanitvene storitve, bazene, masažne bazene, fitnes in drugo prestižno ponudbo.

"Vse večji je trend vračanja k naravi. Torej kampiranje in stik z naravo, hkrati pa imamo mnoge goste, ki vse bolj iščejo trendovsko ponudbo v glampingu," je povedala vodja družinskega kampa Bela krajina v Podzemlju pri Metliki Petra Pešelj, ki je poudarila, da se tudi pri njih vse bolj kepi zanimanje za glamping.

Turistični delavci si sicer prizadevajo za povečanje obiska tudi zunaj sezone, torej v pomladnih in jesenskih mesecih. Belokranjsko turistično usmeritev je podprlo tudi ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je Ricu Bela krajina na razpisu za sofinanciranje razvoja produktov in promocij vodilnih turističnih območij nedavno odobrilo skupaj nekaj več kot 200.000 evrov evropske in državne podpore.

Po Jevščkovih podatkih je v Beli krajini lani prenočilo nekaj manj kot 30.000 obiskovalcev, ki so skupaj ustvarili 71.800 prenočitev, s čimer so primerljivi predlanski obisk presegli za 30 odstotkov. Med turisti je bilo 70 odstotkov domačih in 30 odstotkov tujih.