Foto: MMC RTV SLO/Kaja Sajovic
Foto: MMC RTV SLO/Kaja Sajovic

V januarju, februarju in marcu na nobeno zasebno potovanje ni odšlo 93 odstotkov prebivalcev Slovenije, starih 15 let ali več. 59 odstotkov jih je kot glavni razlog navedlo epidemijo covida-19, 11 odstotkov jih ni čutilo potrebe po potovanju, devet odstotkov jih ni potovalo iz zdravstvenih razlogov, po osem odstotkov pa iz finančnih razlogov in zaradi pomanjkanja prostega časa.

Na vsaj eno turistično potovanje (zasebno in/ali poslovno) je v prvem četrtletju odšlo okoli 148.000 oz. osem odstotkov prebivalcev Slovenije, starih vsaj 15 let.

Na vsaj eno zasebno potovanje jih je odšlo sedem odstotkov, na vsaj eno poslovno potovanje pa dva odstotka.

Odstotek moških, ki so šli na vsaj eno turistično potovanje, je bil nekoliko večji (devet odstotkov) kot odstotek žensk (osem odstotkov). Z vidika starostnih skupin je bil odstotek takih, ki so potovali, največji med od 15- do 24-letniki, in sicer jih je bilo 13 odstotkov, najmanjši pa med osebami, starimi 65 ali več let (trije odstotki).

Največ potujočih višje izobraženi

Z vidika stopnje izobrazbe je bilo takih, ki so potovali, največ med prebivalci z višje-, visokošolsko ali višjo izobrazbo (13 odstotkov), najmanj pa med prebivalci z osnovnošolsko izobrazbo ali manj (pet odstotkov). Glede na status so v največjem odstotku potovali dijaki in študenti (17 odstotkov), v najmanjšem pa upokojenci (trije odstotki).

Domači turisti so v prvem četrtletju odšli na okoli 413.000 turističnih potovanj po Sloveniji in v tujino; posamezno potovanje je trajalo povprečno 3,5 prenočitve. Od teh 413.000 turističnih potovanj je bilo okoli 340.000 zasebnih; na takem potovanju so prenočili povprečno 2,9-krat. Od zasebnih potovanj jih je okoli 267.000 potekalo po Sloveniji. Ta potovanja so bila še krajša, trajala so povprečno 2,3 prenočitve.

Glavni namen zasebnega potovanja je bilo pri 84 odstotkov teh potovanj preživljanje prostega časa, počitnic, pri desetini zasebnih potovanj pa obisk sorodnikov ali prijateljev.

Na 89 odstotkov zasebnih potovanj so se turisti odpravili z osebnim cestnim motornim vozilom. Ta zasebna potovanja so trajala povprečno 2,7 prenočitve. Pri 57 odstotkih zasebnih potovanj so turisti prenočevali pri sorodnikih ali prijateljih, pri 31 odstotkih pa v lastnem počitniškem bivališču.