Ob robu današnje splošne avdience je papežu darilo izročila ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec. Foto: Ministrstvo za kmetijstvo

"S posebnim darilom, ki ga predajamo v času praznovanja drugega svetovnega dne čebel, želimo opozarjati svetovno javnost ter dvigniti pomen zavedanja o prispevku čebel k zagotavljanju prehranske varnosti, ohranjanju biodiverzitete in varovanju narave ter zavedanju potrebe za varovanje čebel in divjih opraševalcev, ki pomembno prispevajo k temu," je ob tem poudarila ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec.

Papež in slovenska delegacija. Foto: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Papeža je prosila za pomoč pri prenosu tega sporočila in ozaveščanja svetovne javnosti ter za pomoč pri varovanju in ohranjanju čebel. Kot so sporočili z ministrstva, se je papež odzval s sporočilom o zavedanju izjemnega pomena čebel v boju proti lakoti, revščini in varovanju našega okolja

Svetovni dan čebel zaznamujemo 20. maja. Generalna skupščina ZN-a ga je s posebno resolucijo razglasila decembra 2017, prvič smo ga praznovali lani. Svetovni dan čebel je plod sodelovanja med Čebelarsko zvezo Slovenije kot pobudnico in državo. "Razglasitev predstavlja enega največjih diplomatskih uspehov Slovenije nasploh," so ob tem poudarili na ministrstvu.

Slovenski čebelnjak za papeža Frančiška

Svetovni dan čebel je tako priložnost za stroko, politiko, gospodarstvo in širšo javnost, da skupaj aktivno konkretno delujejo pri ohranjanju čebel, razvoju čebelarstva, trajnostnem razvoju in ohranitvi biotske raznovrstnosti ter začrtajo tiste aktivnosti, ki zagotavljajo preživetje čebel in ljudi.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Glavni namen svetovnega dneva je sicer ozaveščanje svetovne javnosti o pomenu čebel in drugih opraševalcev za človeštvo pri globalni odpravi lakote. Od opraševanja, ki je pomembno tudi za ohranjanje raznolikega ekosistema, je namreč odvisna vsaka tretja žlica hrane. Opraševanje je pomembno tudi za druge rastline, ki se uporabljajo za biogoriva, vlakna, zdravila, krmo in gradbene materiale.

Na Zemlji sicer živi okoli 20.000 različnih vrst čebel, najbolj poznana pa je medonosna čebela, kamor sodi tudi slovenska kranjska sivka, ki je druga najbolj razširjena podvrsta na svetu. Čebele in drugi opraševalci so zaradi intenzivnega kmetijstva, bolezni, množične uporabe fitofarmacevtskih sredstev in podnebnih sprememb vse bolj ogroženi. V Evropi izumrtje grozi skoraj 10 odstotkom vrst čebel.