Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Nekateri pediatri imajo opredeljenih več kot sto že odraslih pacientov. Na dan 1. 3. 2024 je bilo po vsej državi pri pediatrih opredeljenih 53.131 odraslih, hkrati pa je bilo na isti dan brez pediatra 16.458 otrok in mladih do 18 let.

Z ministrstva so nam odgovorili, da so letos spremenili uredbo, po kateri pediater ne sme odklanjati otrok in šolarjev zaradi opredeljevanja odraslih. A to težave ne rešuje, pravi predsednik Sekcije za primarno pediatrijo Denis Baša: "Težava pediatrov ni, da bi se k nam opredeljevale odrasle osebe, ampak da ti otroci, najstniki odrastejo. So stari 20, 25 let in nimajo kam iti, ni družinskih zdravnikov, zato ostajajo pri nas. Moramo pa jih oskrbeti, kar odpisati jih ne moremo."

Kako paciente, ki odrastejo, odsloviti od pediatra, ministrstvo ni povedalo. Vprašanje, ali si to sploh želijo, saj bi s tem drastično poskočila številka neopredeljenih odraslih, na kar 190.000.

16.458 otrok in mladih brez pediatra
53.131 odraslih opredeljenih pri pediatrih
(podatki na dan 1.3.2024)

V Sekciji za primarno pediatrijo so predlagali, da bi bilo treba uvesti neko prehodno obdobje, v katerem bi bili pacienti obveščeni, da je čas, da se od pediatra prepišejo k družinskemu zdravniku. In če tega ne storijo, se odjava od pediatra zgodi samodejno.

V Cerknici pa so vendarle našli način, kako zmanjšati število opredeljenih odraslih, pove dr. med., spec. pediater Tomislav Mlinar: "Imeli smo jih več kot sto, pred pol leta je bila to še težava. Potem pa so moje sestre rekle, zdaj se moramo pa odraslih znebiti, mi nimamo kam otrok dajati. In so začele ljudi prepričevati, da naj svoje odrasle otroke dajo drugam. Načeloma nagovarjamo že 16-letnike. In so kar šli. Le še 26 polnoletnih je ostalo tukaj, ki so kronični bolniki oziroma so hudo prizadeti."

A treba je tukaj nujno dodati, da imajo v Cerknici izjemno srečo, ker so pred kratkim dobili dva nova družinska zdravnika, kamor so se polnoletni lahko prepisali.

Preventiva jemlje čas kurativi

Poleg tega, da odrasli pacienti zasedajo mesta mladim, pa nujno potreben čas za zdravljenje otrok jemljejo tudi preventivni programi, ki jih oblikuje NIJZ in so se močno razmahnili, pove direktorica ZD-ja Vrhnika Ana Remškar: "Šolska sistematika, ki spada v preventivo, se je tako nenormalno razmahnila, da naši pediatri niti pod razno ne morejo v teh 25 odstotkov časa opraviti vseh stvari, ki bi jih mogli. Njim to vzame tudi 40 oziroma do 50 odstotkov časa. Poleg šolske sistematike pa so težava tudi programi, ki jih ministrstvo na novo potrjuje, eden takih je Družinska obravnava za zdrav življenjski slog. Seveda smo mi preventivi zelo naklonjeni, vendar pa dotični program zahteva 0,4 pediatra in izvajalo naj bi ga 42 zdravstvenih domov. Kar pomeni, da smo z enim zamahom izvedli povpraševanje po 16 novih pediatrih, ki jih pa ni."

Da bi ohranili preventivne programe, v ZD-ju Vrhnika predlagajo, naj jih izvajajo dietetiki, kineziologi, fizioterapevti, psihologi … in ne pediatri, ki jih že tako močno primanjkuje.

Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja
(sprejeta dne 16. 2. 2024)

120. člen:
(2) Zdravnik v otroškem in šolskem dispanzerju ne sme odklanjati otroške in šolske populacije zaradi opredeljevanja odrasle populacije.

"Nimam 15 minut za pacienta"

V prvem letu po rojstvu otroka se izvede kar šest preventivnih pregledov, za vsakega naj bi pediater potreboval 15–20 minut, pojasni Mlinar: "Sam tega časa nimam. Potem je treba računati s tem, da npr. triletniki uveljavljajo svojo voljo in z njimi velikokrat nič ne narediš, časa si pa porabil veliko. Preventiva je bila vedno pogoj, da nam plačajo kurativo, 80 odstotkov preventive moramo narediti. In to je pri takih obremenitvah, ki jih imam sam in moji kolegi, zelo težko. Vsakodnevno imamo 50, 60 otrok, pred enim mesecem sem imel vsakodnevno več kot 70 obravnav samo za bolne otroke. Pa še preventivo tukaj noter stlačiti, to je, kako bi rekel ... postanemo malce površni. Nisem zadovoljen z načinom dela, ki ga opravljam, ker bi se moral bolj posvetiti. Če imam recimo mladostnika, ki ima psihične težave, 15 minut si lahko zanj vzamem, več pa ne. Zaradi tega jih velikokrat naročimo čisto na koncu, da gredo lahko sestre domov, da se mi do konca zmenimo."

Z ministrstva za zdravje so nam takole odgovorili: "Če pediatri menijo, da je preventive preveč, morajo svoje ugotovitve najprej nasloviti znotraj svoje stanovske organizacije (Združenje za primarno pediatrijo) in o tem seznaniti NIJZ."