V zbornici so prepričani, da bi bila tudi v Sloveniji medicinska sestra z dodatno pridobljenimi potrebnimi znanji pomembna in dragocena povezava med krepitvijo zdravja, preprečevanjem bolezni, zdravljenjem in izobraževanjem otrok in mladostnikov. Foto: EPA
V zbornici so prepričani, da bi bila tudi v Sloveniji medicinska sestra z dodatno pridobljenimi potrebnimi znanji pomembna in dragocena povezava med krepitvijo zdravja, preprečevanjem bolezni, zdravljenjem in izobraževanjem otrok in mladostnikov. Foto: EPA


Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov je pobudo že posredovala ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ministrstvu za zdravje, Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ), vsi pa pobudo še preučujejo, zato je podrobneje še ne komentirajo.

V zbornici poudarjajo, da so otroci, šolarji in študenti ranljiv del populacije, ki mu v Evropi in drugje po svetu namenjajo posebno skrb. Tako imajo dolgo tradicijo delovanja šolskih medicinskih sester v vrtcih ter osnovnih in srednjih šolah Danska, Norveška, Nizozemska, Švedska, Velika Britanija, mednarodne šole v Nemčiji in še nekatere druge.

Trenutno ni ustreznih kadrov za obvladovanje nastajajočih težav
V tujini strokovnjakinja, kot je šolska medicinska sestra, pozna učenca z vsemi posebnostmi in trenutnim zdravstvenim stanjem, zato zanj lahko celovito skrbi, poudarjajo v zbornici. Danes se namreč v vzgojno-izobraževalnih ustanovah po Sloveniji pojavljajo številne zdravstvene težave in potrebe otrok in mladostnikov, vendar ni dovolj usposobljenega osebja za njihovo obvladovanje.

V pobudi pristojnim predlagajo različne modele, za uvedbo šolske medicinske sestre pa naj bi bila potrebna le manjša reorganizacija preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni.

Na NIJZ-ju pobudo opisujejo kot zelo zanimivo. Podoben proces so že sprožili na področju referenčnih ambulant, kjer del nalog, ki jih je prej opravljal izbrani osebni zdravnik, zdaj izvedejo posebej usposobljene diplomirane medicinske sestre oziroma tehniki.