Bolnišnica Celje je pred kratkim dobila novo vodstvo. Foto: BoBo
Bolnišnica Celje je pred kratkim dobila novo vodstvo. Foto: BoBo

Celjsko delovno sodišče je pred tednom dni izdalo začasno odredbo, s katero je zadržalo izvršitev sklepa sveta zavoda celjske bolnišnice o imenovanju Guček Zakoškove za direktorico. Na omenjeni sklep o izbiri se je namreč pritožil drugi kandidat za direktorja bolnišnice Branko Gabrovec, ki meni, da je bil nezakonito izločen iz postopka izbire direktorja.

Hkrati je sodišče tudi odločilo, da se za vsak dan kršitve takšne začasne odredbe Splošni bolnišnici Celje izreče denarna kazen v znesku 2.000 evrov. Zastopnik bolnišnice Stojan Zdolšek je namreč prepričan, da začasna odredba ne prepoveduje Guček Zakoškovi, da vodi posle bolnišnice in da je izrek o naložitvi denarne kazni nezakonit. Tudi zato je bolnišnica vložila ugovor na izdan sklep o že omenjeni začasni odredbi.

Odredba neučinkovita
"Tako kot se glasi, je po našem mnenju začasna odredba neučinkovita, saj meri na preprečitev izvršitve sklepa o imenovanju direktorja, ki pa je sklep oblikovalne narave in se ne izvršuje, pač pa učinkuje s samim sprejemom," je dejal Zdolšek. Po njegovih besedah je bila nova direktorica imenovana na ta položaj, sklenila je pogodbo o zaposlitvi in prevzela vodenje poslov že pred izdajo začasne odredbe in zato o kršitvi začasne odredbe ni mogoče govoriti.

Zdolšek je ocenil, da je bil sklep o imenovanju direktorice sprejet v zakonitem postopku in je tudi vsebinsko pravilen. Imenovana direktorica namreč izpolnjuje pogoje in ima bogate izkušnje na vodstvenih položajih, medtem ko Gabrovec pogojev v resnici ne izpolnjuje. "Menimo, da je na prvi pogled jasno, da za vodenje bolnišnice pač ne zadostujejo izkušnje pri vodenju karate društva, ki jih Gabrovec navaja v dokaz izpolnjevanja pogojev," je navedel.

Bolnišnica v postopku sanacije
Opozoril je še, da je bolnišnica v postopku sanacije na podlagi zakona o interventnih ukrepih, zato je nujno, da ima operativnega direktorja s polnimi pooblastili, kar je Gabrovec sodišču v predlogu za izdajo začasne odredbe zamolčal. "Menimo, da je bilo sodišče s predlogom za izdajo začasne odredbe zavedeno in da bo sledilo našim argumentom iz ugovora ter sklep o začasni odredbi v kratkem razveljavilo," je še dodal Zdolšek.

Tudi v celjski bolnišnici so ta teden povedali, da pričakujejo zavrnitev Gabrovčeve tožbe. "Tožnik meni, da je bila ugotovitev razpisne komisije sveta zavoda, da ne izpolnjuje pogojev, nezakonita, ker ni upoštevala njegovega predsedovanja karate društvu, ki ima sedež na njegovem domu, potrdilo pa mu je podpisala njegova življenjska sopotnica. Zato pričakujemo, da bo sodišče njegovo pritožbo zavrnilo," so v torek pojasnili v bolnišnici.