Psi vodniki so v veliko pomoč slepim in slabovidnim. Foto: BoBo
Psi vodniki so v veliko pomoč slepim in slabovidnim. Foto: BoBo

Psi pomočniki so strokovno izšolani psi, ki za gibalno ovirano osebo pobirajo in prinašajo razne predmete, na primer telefon, daljinec za TV, časopis in podobno, pomagajo pri odpiranju in zapiranju vrat ter predalov s pritrjenim vlečnim trakom na posebni oprtnici ali pritrjenim na kljuko.

Pes lahko nudi tudi pomoč pri slačenju delov oblačil in sodeluje z invalidom pri gibanju z invalidskim vozičkom. Lahko pomaga tudi pri vklopu in izklopu električnih stikal, ki so na primerni višini in jih pes doseže.

Za psa pomočnika ni primeren vsak, ampak le pes, ki je ustrezno izšolan. Šolanje psa bodo invalidi, ki bodo glede na oddano vlogo upravičeni do psa pomočnika, plačali z vrednotnico za financiranje šolanja, pojasnjujejo na spletni strani ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Vlogo za pridobitev psa morajo invalidi vložiti na upravni enoti
Invalidi lahko vlogo za pridobitev psa pomočnika vložijo na upravni enoti. Vlogi morajo priložiti opis težav pri gibanju, prenašanju, premikanju ali ravnanju s predmeti ter o ustreznih psihofizičnih lastnostih in primernih bivalnih razmerah za psa.

Med pogoji za pridobitev psa je tudi invalidova samostojnost pri mobilnosti z invalidskim vozičkom ali podobnim pripomočkom in da ga zna upravljati ter voziti brez pomoči drugih oseb, da je psihično stabilen in sposoben za vodenje psa, da sprejme sobivanje s psom kot trajen odnos in da ima bivalne in ekonomske pogoje za bivanje in vzdrževanje psa pomočnika, pojasnjujejo na ministrstvu.

Na podlagi dokumentacije in osebnega razgovora z invalidom bosta izvedenca podala mnenji o njegovih fizičnih, osebnih in drugih značilnostih ter o združljivosti invalida in psa. Glede na izvedensko mnenje bo nato upravna enota izdala odločbo, s katero bo odločila o odobritvi šolanja psa pomočnika ter vrednotnico za plačilo stroškov. Upravičenec lahko za šolanje psa pomočnika izbere katerega koli izvajalca šolanja psa pomočnika s seznama ministrstva, ki bo objavljen na spletni strani ministrstva.

Po uspešno opravljenem šolanju in zaključnem izpitu, ki ga morata opraviti tako upravičenec ter pes pomočnik, bo upravna enota izdala odločbo, s katero bo invalid dobil psa pomočnika v svojo last.