Ministrstvo je obema zbornicama naložilo, naj v nadzoru preverijo ustreznost zdravstvene oskrbe v delu zagotavljanja zdravstvene nege in zdravniške obravnave v 11 domovih za starejše občane, in sicer naj predvsem izvedejo nadzor nad obravnavo bolnikov med epidemijo covida-19.

Na zahtevo za izvedbo izrednega nadzora so se odzvali v Strokovnem združenju izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije. Kot so zapisali, je "sila nenavadno in nestrokovno početje, da bi strokovni nadzor s svetovanjem za področje zdravstvene nege izvajala tista organizacija, ki je v koordinacijske skupine za domove starejših imenovala zgolj in samo svoje predstavnice in predstavnike". To namreč pomeni, da bo ta strokovna organizacija preiskovala oz. nadzirala sama sebe.

Foto: BoBo
Foto: BoBo

Opozorili so, da je ministrstvo za zdravje leta 2014 kot nadzornike za izvajanje strokovnih nadzorov za področje zdravstvene nege imenovalo tudi člane njihovega združenja, pa ti niso sodelovali ne v koordinacijskih skupinah za domove starejših občanov ne zdaj v nadzornih ekipah. Kot so še navedli v združenju, so zaradi etičnosti delovanja v te ekipe pripravljeni ponuditi njihove članice in člane.

Na seznam je ministrstvo uvrstilo domove starejših občanov Metlika, Ljutomer, Črnomelj, Kamnik, Lucija, enoto Bokalce doma Ljubljana Vič – Rudnik, domova upokojencev Šmarje pri Jelšah ter Center Tabor – Poljane iz Ljubljane, Center starejših Horjul, Dom Viharnik iz Kranjske Gore in MGC Bistrica Domžale.

Ministrstvo je v dopisu zdravniški zbornici in Zbornici – Zvezi svetovalo, da se zaradi zmanjšanja administrativnih obremenitev izvajalcev in z namenom celovitosti pregleda nad zagotavljanjem zdravstvene oskrbe pri izvajalcu povežeta in strokovni nadzor s svetovanjem pri posameznem izvajalcu opravita sočasno.

DSO Ljutomer: zdravstvena inšpekcija ugotovila več nepravilnosti

V Domu starejših občanov Ljutomer medtem že poteka inšpekcijski nadzor. Zdravstvena inšpekcija je ugotovila več nepravilnosti in odredila njihovo odpravo. Kot so pojasnili za STA, so ugotovili neskladnosti pri zagotavljanju minimalnih tehničnih pogojev za izvajanje programa, saj so se pri delu križali čisti in nečisti postopki in poti na oddelkih, v kuhinji, v garderobi in skladiščih. Nepravilnosti so ugotovili pri ravnanju z bolniškim perilom, prezračevanju prostorov, transportu umrlih in zagotavljanju tehničnih pogojev za izolacijo, to je vzpostavitvi treh con. Neskladnosti so ugotovili tudi pri izvajanju programa v delu, ki se nanaša na čiščenje, razkuževanje in ravnanje z odpadki, in pri izvajanju izolacije, saj osebje ni bilo ločeno glede na to, ali delajo z obolelimi ali zdravimi oskrbovanci.

"Osebje na začetku epidemije ni imelo dovolj osebne varovalne opreme, ta se je nepravilno uporabljala, uporaba ni bila nadzorovana. Program usposabljanja zdravstvenih delavcev in drugih zaposlenih je bil pomanjkljiv, osebje pa ni bilo usposobljeno za pravilno uporabo osebne zaščitne varovalne opreme ter o pomenu ločevanja čistih in nečistih postopkov in poti. Standardni higienski ukrepi in higiena rok se niso dosledno izvajali," so ugotovili v inšpekciji.

ZDUS poziva, naj se raziščejo okoliščine obravnave oskrbovancev

Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS) poziva pristojne institucije, da raziščejo okoliščine v povezavi z ocenami zdravstvenega stanja oskrbovancev v domovih starejših in nadaljnjega ravnanja z njimi v primeru morebitne okužbe z novim koronavirusom. "Vsi si zaslužimo dostojno staranje in tudi oskrbovanci v domovih imajo svoj glas," so zapisali.

V Ljutomeru odgovarjajo: Dosledno smo upoštevali vsa priporočila

V DSO-ju Ljutomer pa so v odzivu za STA pojasnili, da so zaposleni in vodstvo dosledno upoštevali vsa priporočila in navodila inšpektorja, kar da je razvidno tudi iz zapisnika o inšpekcijskem pregledu z dne 29. maja 2020. V njem je po navedbah doma zapisano, da so bili vsi ukrepi realizirani. "S tem smo v domu okrepili naš sistem obvladovanja tudi tako zahtevnih okužb, kot je covid-19," so sporočili in dodali, da je inšpektor zapisnik sklenil z ugotovitvijo, da "v predmetni zadevi ni razlogov za nadaljevanje upravnega postopka in se ta v skladu z 28. členom zakona o inšpekcijskem nadzoru zaključi z zapisom na ta zapisnik".

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije pa je sklep o začetku strokovnega nadzora v domu izdala 28. aprila. Kot je za STA pojasnila predsednica zbornice Monika Ažman, so se z odgovornimi v domu in drugimi zdravstvenimi delavci pogovarjali 7. maja. Rok za posredovanje zahtevane dokumentacije so na prošnjo doma podaljšali do konca maja, drugi nadzorni obisk pa bo komisija izvedla ta mesec in potem izdala poročilo o končanem nadzoru.
Inšpektorat za delo oziroma njihova socialna inšpekcija pa na podlagi končnega poročila ugotavlja, da nima pravne podlage za uvedbo inšpekcijskega nadzora, saj so se razmere v domu že umirile, direktor in osebje pa so pri tem sodelovali ter spoštovali usmeritve in navodila za zajezitev okužbe, je za STA pojasnil glavni inšpektor na inšpektoratu za delo Jadranko Grlić.

Kot je v sredo povedala predsednica zdravniške zbornice Zdenka Čebašek-Travnik, je zbornica ministrstvu za zdravje odreditev sistemskega nadzora nad celotnim postopkom odločanja o ukrepih za zajezitev epidemije covida-19 v domovih za starejše občane predlagala že pred tedni.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo objavilo razpis za podelitev 1100 koncesij za domove za starejše. Prav tako pripravlja podlage za dokončanje gradnje dveh domov in gradnjo petih novih domov za starejše, je povedal minister za delo Janez Cigler Kralj.

Minister ni želel podrobneje komentirati aktualnih zadev glede domov za starejše. Po njegovih besedah domovi skrbijo za najranljivejšo populacijo, za starostnike, ki so izjemno dragoceni za našo družbo. "V času koronakrize smo jim namenjali posebno pozornost, v 90 odstotkih od naših 102 domov nam je uspelo preprečiti vstop okužbe s koronavirusom," je dejal.

Napoved nadzora v Tarči

Da bo predlagal nadzor nad dogajanjem na terenu, pa je minister za zdravje Tomaž Gantar napovedal v četrtkovi oddaji Tarča na Televiziji Slovenija. V omenjeni oddaji so poročali tudi, da je tožilstvo prejelo ovadbo zoper več ljudi zaradi obrazcev, s katerimi naj bi v domovih za starejše pripravljali podlage za odločanje, kateri oskrbovanci bi bili v primeru koronavirusne okužbe deležni bolnišničnega zdravljenja.

Tako Gantar kot minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj sta obstoj kakršnih koli seznamov oziroma navodil za sezname starostnikov, ki v primeru okužbe z novim koronavirusom ne bi bili deležni bolnišničnega zdravljenja, zanikala.

Gantar je za oddajo Tarča o pripravljenih obrazcih in navodilih za načrt zdravljenja dejal, da so to strokovna navodila, in ne navodila politike. Ponovil je, da je edini obrazec, ki ga je izdalo ministrstvo za zdravje, pripravila koordinatorica za paliativno oskrbo pri ministrstvu. Bil je javno objavljen in namenjen temu, da bi imel zdravnik, ki bi sprejel v obravnavo bolnika s covidom-19, informacije o njegovem zdravstvenem stanju pred okužbo, na podlagi česar bi se lažje odločal o njegovem zdravljenju, je dejal.